Prepoznajete li šta je prikupljanje sredstava?

Rate this post

Prepoznajete li šta je prikupljanje sredstava?Prikupljanje sredstava metodičan je zadatak čiji je rezultat pribavljanje, posebno, sredstava za zadatke kompanije ili pojedinca. Organizacija je obično nevladina neprofitna kompanija (udruženje strasti, sportski prostor, građanska organizacija), monetarna ili doprinosna kompanija (ustanova, Dom zdravlja, Centar za socijalnu zaštitu), okrug, mikroregija, područje ili možda organizacija pravno lice.

Prikupljanje sredstava

je grana menadžmenta koja brine o rastu izvora za zadatke. Općenito je posebno takozvanih nevladinih dobrotvornih organizacija (NVO), ali su polako druge vrste organizacija, uključujući i poslovnu oblast, počele da je koriste. Njegov zahtev se razvio iz činjenice da veliki deo klijenata ovih kompanija nije bio i takođe nije u stanju da pokrije 100% troškova povezanih sa rešenjima koje su isporučile ove organizacije. Obično, globalni prihodi od klijenata, kao i zagovornici predstavljaju oko 50% godišnjeg prometa, međutim ovaj dio se značajno razlikuje sa fokusom određene kompanije, pored nacije u kojoj se nalazi. Da bi NVO ili uporediva kompanija ostala da daje i razvija svoje usluge, potrebno je mnogo više izvora. Komponenta troškova može se uštedjeti zahvaljujući troškovnoj pomoći volontera (još jednom, oslanjajući se na to gdje i u čemu su učestvovali, obično u vezi sa 30%). Ostali izvori, koji prvenstveno nisu nevažni, moraju biti dobijeni drugačije-prikupljanjem sredstava. Prikupljanje sredstava je stoga veoma vitalan deo rada kompanije i takođe na brojne načine bira stepen njenog uspeha, na opstanak kompanije (jer je to obično trošak postupka), bira rast i napredak kompanije, smanjuje svoju zavisnost, zahvaljujući prikupljanju sredstava, organizacija konstruiše podršku preko svojih pristalica i volontera. Prikupljanje sredstava nije samo podizanje sredstava potrebnih za preživljavanje sljedeće godine ili za planirani rast, kao i razvoj. Takođe se dotiče da li ćete biti praktična, stabilna, trajna organizacija. Ipak, ako razgovaramo o izvorima koji osiguravaju rad dobrotvornih organizacija, takođe bismo trebali shvatiti da to ne mora stalno biti gotovo gotovina. Pozadina proizvoda ili alati, misli, koncepti, dobrovoljni posao, čak su i to komponente prikupljanja sredstava kojima se bavi dobra kompanija i koje svaki visokokvalitetni član osoblja povezan s prikupljanjem sredstava mora znati i također imati mogućnost korištenja za svoju organizaciju.

Dobrotvorna akcija je osoba koja se bavi prikupljanjem sredstava, bilo kao normalan radnik ili kao vanjski saradnik

Sa napretkom monitoringa, ali generalno kroz rast menadžmenta, posebno u dobrotvornoj sferi, Stručnjaci su uključili shvatanje da prikupljanje sredstava nije lokacija zadatka koji se može obaviti u organizaciji kao periodični deo aktivnosti kada je to trenutno bitno, međutim da je to sistematska i trajna aktivnost kojoj je potreban određeni pojedinac sa ovlašćenjima i dužnostima. Dobrotvorna akcija je detaljni supervizor organizacije, koji je zadužen za poštivanje lokacija zadatka:

  • Planiranje-kreira plan prikupljanja sredstava, obrađuje bazu podataka dobrotvora i kontakata, priprema i obrađuje zadatke namenjene dobijanju pomoći, sarađuje u pripremi budžetskih planova, prikazuje njihovu implementaciju, priprema metode interakcije za rad sa dobrotvorima i pratiocima
  • Menadžment– evidencija vezana za izvršenje poslova, rukovanje projektima i davanje prijava, obradu glume i završnu evidenciju
  • Interakcija-prikaz organizacije u pregovorima sa partnerima, dobrotvorima i drugim potencijalnim dobrotvorima, razvoj reklamnog materijala, njihov tiraž, medijska i reklamna pomoć realizovanih projekata
  • Strategija-traženje idealnih resursa, planiranje posla, uticaj na strategiju i rast kompanije u odnosu na moguće izvore, analiza uspeha kao i neuspeha u realizaciji zadataka, procena efektivnosti resursa dobijenih u zadacima organizacije.Dobrotvorna akcija je osoba koja se bavi prikupljanjem sredstava, bilo kao normalan radnik ili kao vanjski saradnik

Brza i teška vremena

Završava se da jedan od najzahtjevnijih za postojeće okolnosti nije sam virus. Masovne procedure stvorene da nas osiguraju, međutim sa neizbježnim ekonomskim posljedicama, dodatno su izazovne. A takođe se čini da je zaista stopa po kojoj se bodovi mijenjaju izuzetno teška. Ono što se dogodilo juče ne koristi. Šta se dešava sutra, ne razumijemo. Sama po sebi, brzina događaja izaziva neizvjesnost, duševni bol, kao i da– u nekim slučajevima nervozu, uznemirenost, panična stanja. Socijalna osamljenost ne pomaže. Ako želimo da regulišemo infekciju, možda će biti potrebno da se izvrše postojeće značajne mere. Ali ako ćemo se nositi s mjerama i infekcijom, moramo se prvo pobrinuti za sebe. I nema faktora za vjerovanje da nas to ne brine u filantropskim organizacijama. Brine i takođe jako. Howard Lake ne nehotice posvećuje svoj početni prijedlog za prikupljanje sredstava ovoj temi.

Brinite o sebi, a takođe i o onima koji vas jačaju

Vaše iskustvo, kao i veštine su važni za vašu organizaciju i takođe će sigurno ostati tako i u budućnosti. Potrebni ste sada, ali sigurno ćete biti potrebni nakon svega što se smiri. Iz tog razloga, najveća briga je briga za sebe. Ako naglasite, jer morate raditi od prebivališta, kao i da se ne koriste za to, nećete nikome pomoći. Motivirajte se da saznate kako raditi od kuće uz barem jedan od mnogih postova koji su izašli na ovu temu u sadašnjim danima. Vaše domaćinstvo, dobri prijatelji i kolege sigurno će vam pomoći u tome, pa ćete i vi. Pobrinite se da dobrotvorni događaji pomažu jedni drugima. Suočavate li se s problemom, nejasnim ili jednostavno tražite podršku? Morate razumjeti barem jedan prikupljanje sredstava ili prikupljanje sredstava od još jedne organizacije. Šta god da uradite, pokušajte da izađete ako možete. Svakako, sa velom, kao i razmatranjem svog okruženja, ali u svakom slučaju izvan, izvan 4 zidnih površina. Šetajte, trčite, zagrijte se, dišite na otvorenom. Ako nekako ne uspijete zatvoriti svaki dan, nikada nećete biti tako veliki dobrotvorni događaj kao što možete biti. Kao i uprkos tome koliko smo sada pod stresom, ponašanje prema drugima je nešto što se uvek računa.Brinite o sebi, a takođe i o onima koji vas jačaju

Budite spremni za veliku količinu aktivnosti prikupljanja sredstava

Budite spremni na istinu da dobročinitelja trenutno čeka poplava potpuno novih izazova prikupljanja sredstava od dobrotvornih organizacija. Jedan broj njih će zaista biti“ hitni apeli“, odnosno težnja za golim životom veće od jedne kompanije. Ali Howard Lake objašnjava da će za razliku od prethodnih situacija, ali i ekonomskih padova, postojeća biti drugačija. Isto tako moramo očekivati pozive od pojedinaca (ili“od pojedinaca“). To mogu biti zdravstveni radnici, njihove porodice ili oni koji su lično pogođeni infekcijom. Zahvaljujući platformi za crowdfunding, svako može pripremiti sličnu poteškoću i takođe će se desiti. Možete zamisliti svog brijača iz Praškog Nuslija, vaše nezavisne knjižare iz Ostrave, vašeg preferiranog kafića u Brnu na Dolniju. Posebno obratite pažnju na riječ „vaš“: ovi izazovi će biti zaista individualni i prirodni. Oni će sigurno biti od ljudi koji pružaju uslugu koju obično koristite i cijenite. Razumijete njihova lica i često njihova imena. Posao sigurno neće zahtijevati samo egzistencijalno spašavanje. Oni će dati svoje dodatne sposobnosti, kao i dobrodošlicu dobročiniteljima da ih podrže u ovom naporu doprinosima. Trenutno sada radi, na primjer, kolekciju vinogradara Chefs domova zdravlja.

Šta? u vezi toga?

Ne čudite se ako se čini da gotovo svi traže pomoć od člana porodice ili prijatelja. To se jednostavno dešava, ne naglašavajte se zbog toga, ne upravljajte, prihvatite to. Uvjerite se da se vaša poteškoća izdvaja od konkurencije. Tvoja jedinstvena socijalna isplata se mora pojaviti. Kao i u tačno isto vrijeme, morate biti prepoznatljivi u poplavi raznih drugih prepreka. Imajte na umu da ćete vjerovatno biti donirani od onih koji su vam trenutno poklanjali u prošlosti. Pazi na njih, obavesti ih. Oni su zapravo trenutno jednom otkrili da žele da pripadaju vašem radu. Ne razlikujte se sami od njih, ne zatvarajte se pred njima. Zapravo: trenutno je vrijeme da budete u bliskom kontaktu sa njima.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here