Dokumentacija

  • Aplikacija OPENS 2019 na srpskom jeziku
  • Finansijski izveštaj za 2016. godinu
  • Finansijski izveštaj za 2017. godinu
  • POLITIKA PRIVATNOSTI OPENS-a
  • POLITIKA UPOTREBE KOLAČIĆA OPENS-a
  • Kodeks ponašanja na društvenim mrežama