OPENS 2019

Otvorili smo vrata, sad je red na tebe!

OPENS je Savez udruženja čiji je zadatak da zajedno sa svojim partnerima kroz niz aktivnosti, projekata, programa, dešavanja, inicijativa  pokaže da je mnogo vrata koja mogu da se otvore za transfer energije, znanja, iskustva, informacija i da se i tako mogu jačati kapaciteti mladih ljudi.

Ono što je rezultat jednogodišnjeg rada je sistem- takav da  mladi ljudi i organizacije mogu da realizuju ideje i projekte.

Kako?

Nakon proglašenja Novog Sada Evropskom omladinskom prestonicom za 2019. godinu u Varni (Bugarska), sastavljen je tim, rasčlanjen je program i formirani su jasni ciljevi!

Ciljevi

Podstičemo aktivno učešće mladih u društvu! Različitim mehanizmima, programima, zagovaranjem i radom, do kraja 2020. godine, bojićemo grad OPENS bojama i otvarati vrata mladima ka ostvarenju njihovih snova!

Želimo da:

SLAVIMO RAZNOLIKOST:

Kao interkulturalan i otvoren grad bez predrasuda, Novi Sad i #OPENS2019 promovišu duh zajedništva i razumevanja kao jedan od glavnih prioriteta. Želimo da budemo pozitivan primer suživota na evropskom nivou – primer međuregionalne, interkulturalne saradnje i koegzistencije čak 26 nacionalnosti.

Želimo da:

POSVEĆENI SMO EVROPSKIM VREDNOSTIMA I PROJEKTIMA:

Omladinska prestonica Evrope je dodatna prilika za promovisanje evropskih vrednosti i evropske integracije naše zemlje. Novi Sad i Srbija su deo evropske porodice. Naš grad je lider u nekoliko projekata na nivou Evrope, a ujedno i mesto kroz koje će proći više od pola miliona mladih ljudi do kraja 2020. godine.

Želimo da:

KREIRAMO INOVATIVNE POLITIKE:

Glas mladih mora da se čuje! Učvršćujemo mehanizme koji uključuju mlade u donošenje odluka koje si njih direktno tiču; osnažujemo nove generacije mladih, koji su aktivni i jednaki delovi društva. Novi Sad može biti pionir na evropskom nivou, uvođenjem trajne komenadžment strukture u omladinskoj politici.

Želimo da:

PODSTIČEMO UČEŠĆE MLADIH:

Pozivamo mlade da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost u oblikovanju sopstvene budućnosti. Podstičemo ih da utiču  na život lokalne zajednice i njene političke procese, da neprestano stvaraju inicijative za veću autonomiju mladih i ostvarivanje njihovih prava. Podržavamo mlade koji su voljni da učestvuju u procesima donošenja odluka i budu pokretači promena u okviru svoje zajednice, ali i šire.

Kako? Prvi koraci već su utabani formiranjem Novosadskog omladinskog foruma, Gradonačelnikovog saveta za mlade, ali i povećanjem budžeta za mlade u Novom Sadu.

NOVI SAD 2019. GODINE

Novi Sad je grad koji odiše energijom mladih. Bilo da su u pitanju festivali, sportske aktivnosti, obrazovanje, aktivizam – mladi su pokretačka snaga svih dešavanja u gradu. U to ime Novi Sad ponosno je tokom 2019. godine nosio titulu Omladinske prestonice Evrope – #OPENS2019!

Ipak, i pre osvajanja te titule, Novi Sad je bio pionir omladinske politike. Sistemska briga o mladima razvija se od 2010. godine kroz akcioni plan za mlade, ali i deo gradskog budžeta za kreiranje sopstvenog sadržaja u gradu i učestvovanje u donošenju odluka na nivou grada.

Titula omladinske prestonice Evrope je veliko priznanje za mlade ljude i potvrda da stvaraju nešto dobro. Ona je u 2019. godini  bila prilika da Novi Sad postane go to mesto za mlade iz Srbije, regiona i Evrope. Kroz program #OPENS2019, mladi su dobilinove prostore omladinske klubove, centre, info tačke, unapređene zdravstvene i socijalne usluge u gradu, podršku da stvaraju i inoviraju, priliku da unaprede svoja znanja i veštine, razmenjuju iskustva i mišljenja sa mladima iz Evrope, mogućnost da utiču na razvoj svog grada.

Ali tu ne sme da bude kraj.

NOVI SAD POSLE 2019. GODINE

Vizija OPENS-a tokom kreiranja tog sistema  je bila održivost, tako da i nakon predaje titule, Novi Sad nastavi da bude grad otvorenih i sistemski rešenih pitanja omladinske politike. Titula Omladinske prestonice Evrope nam je pružila mogućnost da možemo da utičemo na zajednicu u kojoj živimo, da učimo i radimo, kao i da pokrenemo neke promene i uverimo i druge u isto. Zbog toga je odgovornost ka daljem razvijanju uspostavljenog sistema u dosadašnjem znanju i iskustvu, kao i u narednom periodu učenja.

Sve naše dalje aktivnosti usmerene su unapređivanje ambijenta koji neguje šanse za mlade i uvereni smo da su započeti procesi odličan temelj.

Motivacija

Naša osnovna motivacija je da Novi Sad i nakon 2019. godine bude grad mladih, grad u kome su mladi aktivni građani, grad koji će podstaći sve ostale gradove da kreiraju svoje sadžaje za mlade i grad u koji mladi rado dolaze i u njemu ostaju.

Naš osnovni princip je da posmatramo mlade kao pozitivan resurs za razvoj, a ne problem koji treba rešiti. Odgovaranjem na potrebe mladih unapređujemo kvalitet njihovog života i učešća u društveno-političkim procesima.

Želimo da Novi Sad i Srbija otvore širom svoja vrata Evropi!

Vizija:

Mladi koriste prilike i kreiraju sadržaje koje žele u Novom Sadu, gradu koji ima uređen sistem omladinske politike.

Misija:

Uspostavljanje održivog sistema omladinske politike koji podstiče osnaživanje i umrežavanje svih
aktera omladinske politika.

Tim

Vukašin Grozdanović

Koordinator OPENS 2019

Nataša Igić

Koordinatorka za saradnju sa institucijama

Valentina Antić

Koordinatorka za međunarodnu saradnju i fandrejzing

Aleksandra Ilijin

Programska koordinatorka

Nina Latinović

Koordinatorka marketinga

Nataša Markovinović

Koordinatorka događaja

Jelena Mirić

Lice za odnose sa javnošću

Dunja Grubor

Marketing tim

Ivana Čižmešija

Koordinatorka za finansije i administraciju

Vanja Boškić

Upravnica kancelarije

Svetlana Racić

Finansije

Tatjana Grubač

Administracija

Aleksandar Važić

Administracija

Vojislav Prkosovački

Rukovodilac Novosadskog volonterskog servisa

Dobrila Marković

Programski tim

Stanislava Marojević

Programski tim

Olga Grahovac

Programski tim

Jelena Karać

Programski tim

Nastja Prodanić

Programski tim

Mladen Ilić

Programski tim

Bojana Krgović

Programski tim

Vladimir Marković

Logističar

Marko Milutinović

Logističar