Home Zdravlje Evropska omladina jedni s drugima

Evropska omladina jedni s drugima

0
Evropska omladina jedni s drugima
Rate this post

Cilj evropskih mladih je stvaranje mreža koje podržavaju lokalnu saradnju i omogućavaju mladima širom Evrope da uspostave zajedničke projekte. Štaviše, ove mreže treba da organizuju razmene između različitih nacija i takođe obezbede neformalne ili neformalne šanse za obuku mladih ljudi iz cele Evrope, kao i da reklamiraju obuku (npr.za omladinske lidere) sa fizičkim i on-line aktivnostima. Ova aktivnost cilja nevladine (dobrotvorne) organizacije, kao i javna tijela koja predlažu zadatke sposobne za mobilizaciju mladih u partnerstvima uključujući različite nacije i regije unutar država učesnica, kao i treće zemlje povezane s programom. Aktivnost će svakako podržati globalna partnerstva za organizacije mladih od grassroots do massive, sa ciljem da se unaprijedi Evropsko mjerenje njihovih zadataka, koji se sastoje od toga kako živjeti daleko bolje jedni s drugima, kao i pomoći u osmišljavanju održivih budućih načina života u skladu sa ekološki prihvatljivom ponudom za Evropu i novom evropskom kampanjom Bauhaus.Evropska omladina jedni s drugima

Koje su vrste aktivnosti kao i kako u njima učestvovati?

Mobilnost za mlade mora biti ključna komponenta evropskih projekata mladih zajedno. To uključuje razmjenu između različitih nacija, kao i neformalne ili neformalne mogućnosti obuke za mlade iz cijele Evrope (Istočni, Zapadni, sjeverni i južni). Pokret može nestati zajedno sa putem na internet forumima. Svi zadaci treba da doprinesu širem povezivanju sa mladima, kao i van omladinskih organizacija, uključujući mlade sa manje mogućnosti, kako bi se garantovala raznovrsnost znamenitosti. Ključni tematski prioriteti ove aktivnosti povezuju se sa ciljevima EU u oblasti mladih ljudi, kao i njihove promocije, kao i uopšte u EU metodu mladih 2019-2027. Propozicije zadataka mogu se dodatno baviti stilovima ‘konferencije o budućnosti Evrope’. U isto vrijeme, omladinske mreže moraju uzeti u obzir sredstva za jačanje solidarnosti, kao i dodatak, jačanje kvaliteta života nakon pandemije, istovremeno odgovarajući na poteškoće povezane s digitalnim vještinama i eko trajnim načinom života.

Uslovi učešća

  • Kao planer i/ili partner mogu biti uključene nevladine organizacije energične na polju mladih, kao i javne vlasti na lokalnom, lokalnom ili nacionalnom nivou.
  • Kandidat šalje prijavu u ime svih organizacija koje su uključene u posao.
  • Može učestvovati bilo koja vrsta javne ili ekskluzivne organizacije koja sarađuje sa mladima ili za mlade izvan formalnog okruženja, a takođe je osnovana u državi članici ili povezanoj trećoj zemlji.
  • Sastav konzorcijuma: najmanje 5 partnera iz 5 država članica i pridruženih trećih zemalja.
  • Zadatak se mora odvijati u državama učesnicama i u 3.zemljama povezanim s programom.
  • Trajanje zadatka je 24 mjeseca.
  • Iznos granta: u vrsti paušalnog iznosa, minimalni iznos granta po radnom mestu iznosi 150 000 evra, a maksimalna količina neće premašiti 500 000 evra.

Kako tačno koristiti?

Proces prijave odvija se putem stranice za finansiranje i tenderske mogućnosti (FTOP). Ispod su objavljeni trenutni telefonski pozivi, kao i rokovi, potrebne datoteke, vrste, aranžmani za dizajn grantova i drugi detalji. Potpuno ista organizacija može podnijeti samo jednu prijavu do kraja perioda. Šta je strukturirana diskusija sa mladima? Struktuirana diskusija motiviše mlade i javne vlasti da idu zajedno, kao i da uzmu u obzir rezultate ovih diskusija u političkom procesu.Strukturirani dijalog je dijalog sa mladima i omladinskim organizacijama, koji podrazumeva donosioce politika, kao i donosioce odluka, zajedno sa stručnjacima, naučnicima i, gde je to moguće, drugim odgovarajućim zvezdama civilne kulture. Radi kao dugoročni diskusioni forum za zajedničko predstavljanje i konsultacije o problemima u oblasti mladih, njegovoj implementaciji kao i ispitivanju (ova definicija je zasnovana na EU strategiji za mlade 2010-2020).

Kako sve to posao?

Organizovani dijalog javlja se u 18-mjesečnim ciklusima sa proizvođačima plana, s drugim tematskim događajima raspoređenim paralelno. Svaki ciklus se koncentriše na drugu temu, koju određuje Vijeće propovjednika za pitanja mladih. Trenutna (koja traje od početka 2022.do sredine 2023.) je „trajna i zelena Evropa“. Tematski prioritet je stoga direktno povezan sa omladinskim ciljevima 3 sveobuhvatne kulture, kao i 10 održive i ekološke Evrope. U državama članicama dijaloge organizuju takozvane nacionalne radne grupe, koje su zadužene za obavljanje konsultacija kao i drugih događaja sa mladima, omladinskim organizacijama kao i proizvođačima politika. Strukturirana diskusija treba da bude apolitična i uravnotežena u pogledu političkih uverenja. Iako su politički lideri povezani sa dijalogom, funkcija je da odražavaju stopu interesa i zahtjeva mladih, a ne da ideološki utiču na mlade. Međutim, strukturirana diskusija je dodatno način političkog i građanskog obrazovanja za mlade, kako u smislu neformalnog, tako i neformalnog razumijevanja. Mladi bi trebali biti u mogućnosti da saznaju više o tome i da učestvuju u stvarnim političkim procedurama. Sa ove tačke gledišta, to je uređaj za visokokvalitetno učešće mladih u javnim i političkim prilikama, a takođe i alat za javno i političko obrazovanje mladih.Kako sve to posao?

Koje su detaljne svrhe Strukturiranog dijaloga?

SD treba da doda opšte namene strategije za mlade EU i da bude vođena njenim osnovnim principima. Posebni ciljevi SD-a su:

a) promovisati učešće mladih u autonomnom životu Evrope

(b) promovirajte ekvivalentni angažman djevojaka i momaka

(c) da proceni različite znamenitosti i da se uveri da svi mladi imaju priliku da doprinesu kreiranju politike;

(d) pozvati na povoljna prilagođavanja planova mladih na lokalnom, lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou

(e) poboljšati građanske sposobnosti mladih, kao i osjećaj pripadnosti kulturi i Evropskoj uniji.

Angažovanje, povezivanje i opremanje mladih: potpuno nova EU tehnika mladih ljudi

Evropska Unija ima svoju vlastitu omladinsku tehniku. Njegov cilj je da mladi na kraju budu energični stanovnici koji će biti uključeni u svoju okolinu i brinuti se o demokratiji. Zahvaljujući kampanji dijaloga za mlade Evropske unije, mladi ljudi mogu povezati teme koje su im bitne. Učešće u oblasti omladinskog plana zasnivaće se na principima aktivnog učešća, kao i ekvivalentnoj dostupnosti mogućnostima. Zašto je važno da se koncentrišemo na omladinsku politiku? Kada mladi ljudi preuzmu kontrolu nad vlastitim životima, doživljavaju razne promjene u svom ličnom životu, kao i u svom okruženju. Mnogo se susreće sa nepredvidivom budućnošću kao ishodom globalizacije, modifikacije životne sredine, tehnoloških rasta, grupnih, kao i socio-ekonomskih hirova, populizma, diskriminacije, socijalne isključenosti i lažnih informacija. Efekti ovih promjena ogledaju se, kao primjer, u cijenama rada ili u načinu rada naših sloboda. Iskustvo mladih je stoga sigurno, oni igraju jedinstvenu funkciju u kulturi, a takođe treba razmišljati o preprekama sa kojima se suočavaju. Određeni interes se mora platiti mladim ljudima koji idu u opasnost od marginalizacije i izuzeća. Mladi koji se suočavaju sa negativnim aspektima obično su manje energični građani, kao i manje povjerenja u institucije. Da bi svi mladi u potpunosti imali koristi od aktivnosti EU, ona mora uzeti u obzir vještine, kreativno razmišljanje, kao i ambicije, kao i odgovoriti na svoje privatne potrebe.

Zašto mi potrebna strategija?

Za rješavanje postojećih, kao i budućih poteškoća s kojima se suočavaju mladi širom Evrope, neophodno je poboljšati iskustva, kao i odluke koje su uticale na plan mladih u posljednje vrijeme. Strategija EU za mlade postavlja okvir ciljeva, prioriteta i glavnih oblasti saradnje za sve zainteresovane strane za period 2019-2027. To uključuje države članice EU, organizacije EU, Vijeće Evrope, lokalne i lokalne vlasti, Vijeća mladih, organizacije za mlade, organizacije koje rade s mladima, zaposlene u mladima, mlade naučnike, aktere civilne kulture, strukture programa Erasmus+ i Evropski korpus uniformnosti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here