EVROPSKI DAN PARKOVA

Više od dve decenije, 24. maj je komemorativni dan svih evropskih zaštićenih područja koji beleži ot...

24 Maj/2021 Više

SVETSKI DAN DIZAJNA

Svetski dan dizajna, ustanovljen je još 1995. godine sa ciljem podizanja svesti o vrednosti grafičko...

27 Apr/2021 Više