SCENA: NOVI SAD

Koje su granice pozorišta i da li one uopšte postoje? Numerisana sedišta u svečanoj sali, prigušena...

27 Mar/2021 Više