Princip trajnog rasta

Rate this post

Ako grad posluša sječu i oplemenjivanje drveća, međutim smanjuje više stabala nego što bi ponovno raslo, to je očito neodrživo– s ekološke tačke gledišta. Ako članovi porodice potroše više novca za mjesec dana od svoje zarade, ona nije trajna– sa novčane tačke gledišta. Ako područje ima višu cijenu varijacija, a također i smrti od broja rođenih i preseljenja, to je neodrživo– društveno. Ako selo živi smanjenjem i preradom drveća, ali smanjenjem dodatnih stabala nego što bi sigurno još jednom izraslo, to je očito neodrživo– iz ekološke perspektive. Ako porodica za mjesec dana potroši više novca od svojih prihoda, to nije održivo– s ekonomske perspektive. Ako neka oblast ima veću cijenu raseljavanja, a također i smrti od broja rođenih, kao i preseljenja, ona je neodrživa– društveno. Ako koristimo ekološke resurse, sredstva ili društvene resurse koji garantuju našu budućnost takođe brzo, odnosno ako ih pojedemo, to nije trajno. Značenje mađarskog naroda priče su to rekle radeći ovo: nije važno konzumirati kokošku koja nosi zlatno jaje.Princip trajnog rasta

Trajni razvoj

Trajni rast, kao što je definisano u Brundtland recordu Ujedinjenih nacija iz 1987.godine, je proces rasta (zemlja, gradovi, proizvodne procedure, kulture, itd.).), koji “ zadovoljava današnje potrebe bez smanjenja sposobnosti budućih generacija da zadovolje sopstvene zahteve.“ Jedan od principa trajnog napretka je uzeti u obzir, sa zamršenom tehnikom, pitanja životne sredine, socijalni zahtjevi I zahtjevi za ekonomski razvoj. Održivost ukazuje na rast, a ne na razvoj. (Značenje održivog razvoja je nesporazum, jer obično podrazumijeva prekomjernu potrošnju resursa, ali i potrošnju budućnosti.) Održivi razvoj “ rast bez razvoja pored nosivosti podešavanja … rast podrazumijeva poboljšanje kvaliteta, dok rast podrazumijeva rast u količini.“(Herman Daly 1996). Kako navode, to je tronožna stolica koja funkcioniše samo uz postojanje sva tri „stuba“. Broj je raširen. Istovremeno, prema sve većem broju profesionalaca, ne možemo zavisiti od tipične oblasti tri sektora, raskrsnice zajedničkog, zbog činjenice da ona, kako pokazuje slika, pokriva i malu lokaciju. Ne možemo čekati uvođenje održivosti, ali moramo svesno preći na to (“ prelaz u održivost“). To je dugotrajno i izazovno putovanje, ali nudi smjer za potrebne promjene. Prema savremenim misliocima, prirodno okruženje određuje strukturu kao i performanse društva, kao i ekonomija ga mora zadovoljiti. 3 standardna aspekta su stoga strukturirana na ovaj način u skladu sa novom koncepcijom:

Koncepti održivosti

Ono što se oslobađa u životnu sredinu ne mora da premaši sposobnost primanja/obrade životne sredine. Ono što izvlačimo iz okoline ne bi trebalo da ide dalje od mogućnosti okoline za reprodukciju. Korišćenje neobnovljivih izvora ne mora ići dalje od stope po kojoj ih možemo promijeniti obnovljivim resursima. Principi i takođe:

  • Princip sve prirodne strategije
  • Međugeneracijska i međugeneracijska uniformnost
  • Socijalna pravda
  • Trajna upotreba izvora
  • Asimilacija
  • Korišćenje lokalnih resursa
  • Društveno učešće
  • Socijalna dužnost
  • Predostrožnost kao i koncept predostrožnosti
  • Koncept zagađivača plaća

Na osnovu izbora seminara Rio +20 UN za 2012.godinu, okvir trajnog razvoja nakon 2015. godine usvojen je 2015. godine. Okvir se zasniva na uravnoteženom društvenom rastu, održivom finansijskom razvoju i zaštiti životne sredine. Mađarska je odigrala odlučujuću funkciju u rastu kao i oblikovanju okvira s obzirom na to da je njegov početak. Primjena ciljeva održivog rasta (SDG), prihvaćenih dogovorom na Generalnom postavljanju UN-a u jesen 2015.godine, samo je jedan od najvećih poslova UN-a do danas. Paket prijedloga (prvobitno označen kao „transformacija našeg globusa: Agenda 2030 za održivi razvoj“) uključuje 17 ciljeva i 169 podciljeva. Oni se sastoje od, kao primer, eliminacije žudnje, uredne vode, kao i standardne higijene i akcije u odnosu na modifikaciju okoline.

Prema nekolicini, dokument je otvorio novo poglavlje u istoriji ljudskog roda

Prema mnogim, fajl je otvorio potpuno novu fazu u pozadini čovječanstva. Ciljevi uspostavljeni zajedno pokazuju zajedničku dužnost. Lideri su priznali da se prepreke s kojima se suočavamo ne mogu efikasno riješiti od strane jedne države; potrebna im je sarađivana implementacija zajedničkih akcija. Trajni razvojni ciljevi svjesno prepliću društvene, prirodne i ekonomske poslove, zbog činjenice da imaju osnovni pogled da su sami problemi isprepleteni. Rad takođe identifikuje prepreke kao što su promena okoline (cilj 13), o kojima mnogi razmišljaju da budu najhitniji i teški za rješavanje trenutno. Stručnjaci tvrde da ako čovječanstvo to uspješno uspije, tada će briga o raznim drugim ciljevima biti youngsterova igra za razliku od toga. Sami autori rada nisu očekivali da će ga preuzeti praktično sve države na općem postavljanju UN-a. Kao primjer, rad namjerava promijeniti postojeće energetske i komercijalne sisteme, ali su ga zapravo usvojile i države koje imaju jasnu kamatnu stopu za ugalj, kao i za proizvodnju nafte. Mađarsku delegaciju predvodio je državni predsjednik Janoš Ader na konferenciji UN-a, a takođe je i fajl potpisao u znak podrške našoj naciji. Među najznačajnijim poteškoćama čovječanstva je tačno kako postići visoko zdravlje uz održavanje smanjenja ekološkog otiska, odnosno ekološke brige.Prema nekolicini, dokument je otvorio novo poglavlje u istoriji ljudskog roda

Blagostanje

Wellness (kreiran sa 2 LLS) može se procijeniti pomoću indeksa rasta osobe (HDI). HDI uključuje tri aspekta: obrazovanje, očekivani životni vijek pri rođenju i wellness proizvoda. Vrijednost indeksa je između 0 i 1, gdje manja vrijednost označava mnogo uspostavljenija stanja. Pogledi na odličan život se transformišu. Prije 10 do dvadeset godina, u svjetskim sukobima, korištene su riječi „bogatstvo“ ili „blagostanje“, što je značilo bogatstvo proizvoda, novac, Dakle dom sa dvorištem, automobilom ili automobilima i oteklim tekućim računom. Općenito se vjerovalo da onaj ko ima obilje uživa, a obrnuto: samo onaj ko ima u izobilju može biti sretan. Danas se izraz“ zdravlje “ koristi u UN-u, OECD-u, EU ili evropskom postavljanju agencijskih zapisa. Ovo sugeriše wellness na engleskom jeziku, sa 2 ll. zapravo je dodatno naučno potvrđeno da materijalno zdravlje nema ili ne mora nužno imati blisku vezu sa radošću, kao i sa blagostanjem. Prema mnogim istraživačkim studijama, prilikom mjerenja prave sreće na međunarodnom nivou, kao i poređenja rezultata, znatno sretniji pojedinci ne borave u otmjenim državama. Wellness je dodatak za užitak, sigurnost i sigurnost, zdravlje, kao i područja. Prema prognozama za budućnost nastaje potpuno novi sistem vrijednosti u kojem se ideja wellnessa pojavljuje: struktura potrebe je značajno promijenjena; napredak, a takođe i tehnološki rast su široko rasprostranjeni i takođe se pridružuju izmenjenim rutinama kupaca. Zajedno, ovo u suštini transformiše naše razmišljanje, naše vrednosti, kao i naše svakodnevne zadatke. Hans Bruyninckx, izvršni direktor Evropske firme za atmosferu (EEA), opisao je u svom predavanju u Budimpešti 2016.godine da misli da ljudi u stvaranju nacija možda neće upasti u ulov društva kupaca ili ne u sredstva koja mi činimo. Zbog društvenih razlika, jednostavno je da te kulture vremenom priznaju da nakon određenog faktora, nove kupovine ne dovode do radosti, a istraživačke studije su zapravo pokazale da preko nečijeg stepena mogu biti njihovi uticaji suprotno.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here