Dobrodošli na glavnu stranicu omladinskog delegata

Rate this post

Tačka gledišta pitanja mladih, i vaša! Mladi nisu u osnovnom scenariju kada žele da kažu u događajima donosilaca odluka. Nedostaje nam naše iskustvo, naš nivo ili jednostavno izgledamo i nezrelo. Dešava se da daju manju težinu našim riječima, ali to ne čini naše gledište manje vrijednim. Naprotiv: imamo budućnost, najvažnije za nas je kakvo će biti sutra, tako da svaka osoba treba da uzme u obzir vrstu globusa u kojoj nameravamo da živimo. Za nas je izazov da insistiramo na sebi, međutim zaslužuje da radi za to: često je sveže, ali bez predrasuda razmišljanja mladih koji pravi razliku, kao i nudi usluge za najsloženije probleme.Dobrodošli na glavnu stranicu omladinskog delegata

Vaša lična veza u UN-u

Posao delegata mladih je da stvori most između našeg doba i današnjih proizvođača odluka za dodatnu mirnu i svetliju budućnost. Kroz mađarski program Delegacije UN za mlade, Mađarska i Mađarska omladina su dodatno sastavni deo ovog posla. Dobili smo priliku da oblikujemo svjetske procedure sa našim gledištima, međutim s tim dolazi odlična odgovornost. Kao delegat za mlade, radim na autentičnom predstavljanju svoje generacije u Ujedinjenim Nacijama, kao i na različitim forumima mladih, a takođe i na približavanju inicijativa kompanije globe Mađarskoj omladini. Moj cilj je da kroz svoj posao dovedem do povoljnih društvenih promjena. Ipak, uspjeh dodatno zavisi od toga koliko se kao mlada generacija možemo otvoriti za rješavanje društvenih i ekoloških pitanja, kao i za domaće i globalno učešće.

O Programu Delegata Za Mlade

Današnji globus se prepoznaje brzim prilagođavanjem. U tren oka, nacija može završiti kao lider, ali u isto vrijeme, na primjer, donošenjem loših odluka u vezi prilagođavanja okoline, možemo uništiti svaku sitnicu kojoj je trebalo bezbroj godina da se integriše u nekoliko godina. Prepreke budućnosti su više nego ikad, a ako nešto krene po zlu, posljedice će biti za našu generaciju, najbolju generaciju mladih ljudi do danas. Budućnost nam je najvažnija. Tokom 1980-ih, program Delegacije mladih Ujedinjenih nacija razvijen je kako bi mladoj generaciji pružio priliku da zastupa i potvrdi svoju vlastitu stopu interesa u globalnom donošenju odluka. Mladi izabrani u okviru programa mogu predstavljati starosnu grupu svoje zemlje od 15 do 26 godina na najvažnijim online forumima UN-a, kao i ocjene kao članovi glavnih delegacija i omladinskih diplomata. Program je podržan, da navedemo nekoliko stvari, svjetskim programom akcije za mlade (a/OIE/ 50/81) kao i posebnim rezolucijama opšteg uspostavljanja UN-a (a/OIE/ 64 / 130, itd.), ali do sada nije postignut nikakav razvoj. Vijest o ciljevima održivog razvoja dala je potpuno novi katalizator inicijative, a nakon nekoliko godina pripremnog rada, Mađarska se pridružila programu 2016.godine uz odobrenje Ministarstva vanjskih poslova i trgovine.O Programu Delegata Za Mlade

Program Omladinskih Delegata Ujedinjenih Nacija

Program Omladinskih delegata Ujedinjenih nacija osnovan je 1981.godine kako bi mladoj generaciji pružio priliku da predstavlja i insistira na vlastitim strastima u donošenju odluka širom svijeta. Države članice su zapravo slale predstavnike mladih u brojna tijela UN-a s obzirom na to da su 1980-te. mladi izabrani u okviru programa mogu predstavljati uzrast svoje zemlje od 15 do 26 godina na jednom od najvažnijih foruma UN-a za diskusiju, kao i ispite kao članovi zvaničnih delegacija, kao i mladi posrednici. Mađarska se pridružila programu delegata za mlade UN-a s obzirom na to 2016. Postavljanje mađarskog izaslanika koji će biti zastupljen na Generalnoj skupštini UN-a zasniva se na domaćim procenama sa mladima u strukturi nacionalnog putovanja, kao i uz imenovanja, najvažniji posao izaslanika mladih je da razvije most između UN-a i Mađarske omladine. Sa programom, Mađarska omladina će imati priliku da svojim mišljenjima utiče na procese i izbore na svetskom nivou, zalažući se za strasti, kao i perspektive mladih za sadašnje rukovodstvo.

Mnogo više u vezi sa funkcijom programa, kao i zadacima delegata

Cilj programa delegata za mlade UN-a je da izabere mladog delegata koji će se zalagati za mladu generaciju svoje nacije na različitim online forumima UN-a, posebno trećem Odboru Generalne skupštine UN-a i ECOSOC-u (ekonomski i socijalni savet) mladi ljudi online Forum. Na ovim proslavama govori u ime Mađarske omladine i organizuje dolazak sa događajima kako bi skrenuo pažnju na teme od određenog značaja, kao i osetljivost za mlade. Zadaci delegata su umjetnost diplomatije i lobiranja, u kojoj delegat razgovara sa mladim predstavnicima drugih naroda, kao i kolektivno nastoji riješiti i riješiti najvažnije probleme koji pogađaju mlade ljude. Ključni cilj delegata mladih je približavanje rada, kao i inicijativa svjetske organizacije Mađarskoj omladini. U tu svrhu, On dosljedno provjerava institucije, univerzitete, razne forume za mlade, kao i susreće agente dječijih i omladinskih gradova.

Mnogo više u vezi sa funkcijom programa, kao i zadacima delegataTokom svojih provera, svakako će predstaviti zadatke UN-a u interaktivnim sesijama na teme kao što su ciljevi održivog razvoja UN-a, ravnopravnost polova kao i prilagođavanje životne sredine, a takođe će sigurno biti zadovoljna i da održi predavanje ili sesiju posebno za mlade generacije o okviru UN-a, njenih specijalizovanih organizacija. Ovi sastanci daju delegatu mogućnost da ponudi kratak prikaz svog rada u UN-u, i tokom neformalnih razgovora, da otkrije zabrinutost koja utiče na mlade u regionu kako bi autentično predstavila mlade. Na kraju, cilj delegata je da može da podeli dobijene informacije i iskustvo sa što većim brojem domaćih i globalnih donosilaca odluka, čime se stvara uloga delegata kao mostograditelja, kao i da doprinese mogućnosti da Mađarska omladina utiče na globalne procedure. Izbor mađarskog izaslanika za mlade u UN-u kolektivno izvršava Ministarstvo spoljnih poslova i struke, kao i Ministarstvo ljudskih resursa. Sledeće godine izbor mađarskog delegata 2020. završeno je 9. jula, uzrokujući dužnost delegata mladih UN-a Balazsa Kelemena od januara 2021.

Međunarodni Dan Mladih

Svake godine 12. avgusta obilježava se Međunarodni dan mladih, dovodeći pitanja vezana za mlade u interes globalnog susjedstva, kao i slaveći potencijal mladih kao partnera u današnjem globalnom društvu. Pozadina: „Un i mladi ljudi“ Generalna skupština je 1965.godine u rezoluciji 2037 (XX) odobrila Deklaraciju o promociji savršenih mira, međusobnog poštovanja i razumijevanja među narodima. Između 1965-a i 1975-a, i Generalni savet i ekonomski i socijalni savet naglasili su tri osnovna predmeta u oblasti mladih: angažovanje, napredovanje kao i mir. Oni su također zabrinuli zahtjev za globalnim planom za mlade. 1979.godine, rezolucijom 34/151, Generalna skupština je 1985. označila kao međunarodnu godinu mladih: učešće, razvoj, spokoj. 1985. godine, po izboru 40/14 Generalna skupština je prihvatila smjernice za veću pripremu i odgovarajući nadzor politike mladih. Smjernice su značajne jer se fokusiraju na mlade kao široku klasifikaciju koja se sastoji od različitih podgrupa za razliku od usamljenog tržišnog sistema. Oni predlažu konkretne korake za rješavanje zahtjeva podgrupa, kao što su mladi sa hendikepom, mladi u ruralnim i urbanim lokacijama i djevojke. (Resurs: rezolucija 50/81). U Decembru 2009. godine, Generalna postavka Ujedinjenih nacija usvojila je Rezoluciju 64/134, koja pripada rezoluciji 12. godina koja počinje u avgustu 2010. godine proglašena je Međunarodnom godinom mladih i takođe poziva savezne vlade, civilno društvo, ljude i zajednice širom svijeta da održe aktivnosti na lokalnom i globalnom nivou putem događaja. Godina se poklapa sa 25. početnom godinom mladih u svijetu 1985.godine. godišnjica.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here