Koliko ste saznali o Evropskom omladinskom online forumu?

Rate this post

Koliko ste saznali o Evropskom omladinskom online forumu?Evropski omladinski Online Forum (YFJ) je tipična platforma za Evropske omladinske organizacije. Njegove organizacije učesnice uključuju Nacionalna Vijeća mladih, kao i međunarodne nevladine omladinske kompanije. Jedni s drugima čine glas mladih koji su slušali u Evropi. Evropski forum za diskusiju o mladima namjerava pružiti Evropskoj omladini priliku da razgovara, ohrabri ih i održi kao ekvivalentne pratioce, da ostvare svoj puni potencijal kao građani svijeta. Kako bi se riješile prepreke kojima se suočavaju mladi, Evropski online Forum mladih:

 • osnažiti, pripremiti se i takođe pozvati mlade da uzmu energetsku komponentu u društvenim procedurama formiranja, posebno u Evropskoj kombinaciji;
 • promovisanje zakonskih prava i mogućnosti mladih;
 • podsticanje živih problema mladih;
 • da postanem zagovornik Evropske omladine.

Kako se sve ovo desilo?

Evropski forum za diskusiju o mladima djeluje kao kampanja za organizaciju, vodi različite kampanje, a također ostaje u redovnom kontaktu s ustanovama EU i drugim svjetskim organizacijama kako bi otkrio stavove mladih. Forum za diskusiju spada u EU upravljačku grupu za diskusiju mladih ljudi, koja namjerava uspostaviti diskusiju između mladih i donosilaca odluka u EU. U okviru svojih zadataka, forum za diskusiju:

 • poslovi za dobijanje više mladih i omladinskih organizacija povezanih sa socijalnim poslovima, posebno u procesima donošenja odluka;
 • kao priznati partner brojnih globalnih ustanova, koje čine Evropska unija, Vijeće Evrope i Ujedinjene Nacije, ima utjecaja na unapređenje planova koji utiču na mlade;
 • zatražite od tijela za donošenje odluka da razmisle o zabrinutostima relevantnim za mlade na svim lokacijama planskog posla;
 • reklamirati izgled razumnih i uspješno nezavisnih organizacija mladih, kako u cijeloj zemlji, tako i u inostranstvu, posebno traženjem idealnog finansiranja za njih;
 • podstiče mlade različitih sredina, a takođe i trke da slušaju, kao i da poštuju znamenitosti jedni drugih, a takođe i da budu otvoreni za životna iskustva drugih;
 • predstavljaju interkulturalno razumijevanje, demokratiju, poštovanje, raznolikost, građanska prava, aktivno građanstvo kao i solidarnost;
 • učestvuje u mladima koji djeluju u drugim komponentama svijeta.

Jesmo li pobudili vašu kamatu?

Evropski Forum za diskusiju o mladima (YFJ) je organizacija zasnovana na članstvu kojoj se mogu pridružiti učesnici Savjeta mladih širom zemlje ili organizacija mladih širom svijeta (pogledajte kontrolnu listu članova online foruma). Očigledno, takođe možete otkriti zadatke online foruma kao specifičnog (Yo!Vijesti), kao i možete podržati projekte građanskih sloboda mladih. Idite na internet stranicu YFJ-a i Facebook stranicu da biste saznali kako se povezati sa sljedećim kampanjama!Jesmo li pobudili vašu kamatu?

Šta je Evropska godina mladih?

Iznesite svoje gledište! U 2022. mladi će sigurno biti žarišna tačka. U Evropskoj godini mladih želimo da istaknemo važnu dužnost koju mladi u Evropi imaju u izgradnji budućnosti, kao i stvaranju ekološki prihvatljivije, inkluzivnije i digitalizovanije Evropske unije. Evropska godina mladih pruža brojne mogućnosti mladima širom Evrope da povećaju svoju stručnost, podijele svoje buduće ideje, steknu potpuno nova poznanstva, kao i da učestvuju u prilikama. Vrijeme je da nastavimo sa povjerenjem i nadom, polako ostavljajući pandemiju iza sebe. Saznajte šta Evropska godina mladih treba da vas snabdijeva. Pridruži nam se! # EYY2022

O čemu se raspravlja sa mladima iz EU?

EU dijalog mladih je online forum za komunikaciju između mladih kao i donosilaca odluka u okviru EU pristupa za mlade. Koja je funkcija dijaloga mladih EU? Cilj dijaloga mladih u EU bio je da se prilikom uspostavljanja političkih akcija za mlade bolje uzmu u obzir znamenitosti, znamenitosti i potrebe mladih, ali i omladinskih organizacija. EU diskusija o mladima je planirana da održi sprovođenje EU metode za mlade (2019-2027) o osnaživanju mladih, mogućnostima umrežavanja i kapacitetima autonomnog donošenja odluka. Dodatno podstiče saradnju između država članica EU na lokacijama koje pogađaju mlade.

Kako ide?

Svaki ciklus dijaloga traje 18 mjeseci. Tokom tog vremena, mladi će moći učestvovati u diskusiji s izborom — proizvođačima, kao i raznim drugim pojedincima o temi koju odredi Vijeće ministara mladih. Stil postojećeg ciklusa (od samog početka 2022.do sredine 2023.) je „trajna i ekološki prihvatljiva Evropa“. Ovaj tematski prioritet je direktno povezan sa“ inkluzivnim društvima „i“ održivom Evropom pogodnom za životnu sredinu “ 3. kao i 10. cilj mladih. EU želi da svi mladi budu u mogućnosti da učestvuju u dijalogu sa mladima, uključujući one sa manje mogućnosti, kao i one koji nisu aktivni. Nacionalne radne grupe u svakoj državi članici zadužene su za organizovanje konsultacija, kao i za obavljanje poslova sa mladima, omladinskim organizacijama i kreatorima politike. O sprovođenju dijaloga mladih EU brine trijada Predsedništva, u uskom timskom radu sa evropskim kompanijama za kompenzaciju i državama članicama, kao i evropskim Forumom mladih kao i predstavnicima raznih drugih nevladinih organizacija za mlade (koje funkcionišu kao Koordinacione grupe).Kako ide?

Kakav je ishod procedure?

Čim se završe države učesnice, kao i evropski zadaci, rezultati će sigurno biti prikupljeni, kao i ocijenjeni od strane predstavnika omladinskih organizacija i plana– proizvođača na konferencijama mladih EU, o kojima će se zajednički razgovarati i poslati zajednička poruka EU. EU organizira konferenciju za mlade dva puta godišnje, koju uvijek organizira država članica koja po principu rotacije predsjedava EU. Zaključci dijaloga mladih EU sigurno će postojati na Savetu Evropske unije. Vijeće tada može preuzeti dokument o politici o stavovima mladih. U 2018.godini, kao rezultat posljednjeg ciklusa dijaloga, 11 ciljeva mladih ljudi usvojili su šefovi država ili vlada kao dio pristupa mladih EU nakon političkog procesa i aranžmana u Vijeću Evropske unije. Ovi ciljevi se sastoje od:

 • Jačanje odnosa između EU i mladih
 • Jednaka prava spola
 • Inkluzivna društva
 • Info kao i konstruktivna diskusija
 • Psihološko zdravlje i wellness, a takođe i blagostanje
 • Povećanje mogućnosti za mlade zemlje
 • Kvalitetno zapošljavanje za sve
 • Razumijevanje kvaliteta
 • Prostor i šanse za uključivanje za sve
 • Održiva ekološka Evropa
 • Omladinske organizacije i evropski programi

Pristup mladih u EU sigurno će pomoći da vizija mladih postane istina. U tom cilju, trebalo bi da mobiliše instrumente plana na nivou EU i podstakne zainteresovane strane da učine nešto po tom pitanju na nacionalnom, regionalnom i regionalnom stepenu.

Timski rad kao gradonačelnica i majka domaćinstva

30 postao je zamjenik gradonačelnika Veszprem u dobi od, kao i je također ponudio obavezu za velike urbane zbivanja. Pored dužnosti gradskog menadžera, Barbara Fiddler dodatno podiže 2 djece, dok se povremeno pojavljuje u Briselu iz svog službenog projekta. Prešli smo i Evropski zadatak finansiranja mladih, postupak donošenja odluka u Briselu i dužnost zaposlene majke. U novembru će biti 2 godine jer ga je skupština izabrala zamenika gradonačelnika. Šta je bilo potpuno novo i nije se moglo pripremiti unaprijed u ovoj dužnosti? Počnimo s tvrdnjom da svaki zamjenik gradonačelnika ima detalje o obavezama za koje odgovara u uredu. Očekivao sam da će funkcionalna pitanja sigurno doći od mene, kao primer. Šta je kasnije postalo jasno je, ipak, da investicije programa moderni gradovi, ili možda meki aspekti u okviru programa Evropska prestonica društva, tj. prilike, mali okvirni razvoj, kao i trajni problemi održivosti, dodatno spadaju u moje znanje. Ove su bile nove.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here