Feature Image

UVAŽITE NAS, MI SMO OVDE…

28. novembar Kulturna stanica Eđšeg, Antona Čehova 4, Novi Sad
Želimo da mladi budu upućeni, pokretači aktivnosti, inicijativa, ideja i aktivnoparticipiraju u svim procesima, uključujući i procese donošenja odluka. Takvo društvo želimo.
 
Raspoloživi podaci, kako na regionalnom, tako i na nacionalnom nivou, do sada ukazuju na to da mladi nisu dovoljno upoznati sa mehanizmima zaštite svojih prava, kao i da je stepen njihove participacije u procesu donošenja odluka nedovoljan.
Konferencija „Uvažite nas, mi smo ovde“ koju organizuje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz pomoć Omladinske prestonice Evrope namenjena je mladima iz cele zemlje.
 
U Kulturnoj stanici Eđšeg, 28. novembra biće predstavljeni rezultati analize upitnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti o paticipaciji mladih, imaćemo priliku da čujemo i primere dobre prakse kada je reč o radu sa mladima, ali i volonterska iskustva i način funkcionisanja platformi koje su namenjene mladima.
 
Jedan od stubova na kojima stoji celokupan program OPENS jeste raznolikost mladih u raznolikim društvima, kao i aktivna participacija mladih. Projekti poput ovog trebalo bi dalje da unapređuju položaj mladih u Srbiji i obezbede njihovo učešće na svim nivoima donošenja odluka, posebno onih koje direktno utiču na na njihov život i položaj u društvu.
Za sve informacije kao i za potvrdu prisustva možete se obratiti Milanu Nikoliću na  mejl  ili telefonom 061/2816-407,  ili Bogdanu Banjcu na mejl  ili na telefon 064/8898-731 najkasnije do 26. novembra 2019.

AGENDA KONFERENCIJE “UVAŽITE NAS, MI SMO OVDE …“

10:00 – 10:30 Dolazak i registracija učesnika, kafa dobrodošlice

10:30 – 10:45 Pozdravna reč Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Vukašin Grozdanović, koordinator, Omladinska prestonica Evrope Novi Sad OPENS) 2019 Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada (TBC)

10:45 – 11:15 Diskriminacija, uloga i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Milica Kojić i Jovan Aksentijević, panelisti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

11:15 – 12:00 Ravnopravnost – naša stvarnost?
Predstavljanje rezultata analize Upitnika o participaciji mladih u jedinicama lokalne samouprave Bogdan Banjac, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

11.45-12.00 Predstavljanje platforme za učešće mladih „U-Report“, Jelena Risitić Beronja, UNICEF

12:00 – 12:30 Ručak

12:30 – 14:00

Paralelne radionice:

1. Volontiranje – način sticanja radnog iskustva? Novosadski volonterski servis

2. Mladi ostaju zato što… Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR

3. Unapređenje omladinske politike na lokalu – primer dobre prakse iz Novog Sada Savez omladinskih udruženja Novi Sad omladinska prestonica Evrope OPENS

14:00 – 14.30 Zaključci i preporuke

14.30 Završna reč i odlazak