Feature Image

Trening „Zaštita i sigurnost dece i mladih u omladinskom radu“

15. - 17.Novembra Sremski Karlovci

Kako prepoznajemo i reagujemo u slučaju zlostavljana dece i mladih? Kako kreiramo zdravo i sigurno okruženje u radu sa mladima? Kako profesionalno štitimo mlade i sebe? Kako kreirako politike i čemu one služe? To su samo neka od pitanja na koja ćemo pronaći odgovor na treningu „Zaštita i sigurnost dece i mladih u omladinskom radu“koji organizuje Centar za omladinski rad u okviru projekta „Izazov 21 dan – Promocija zdravih stilova života i prevencija rizičnog ponašanja“, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i IOGT-NTO.

U Ekološkom centru u Sremskim Karlovcimaod 15. do 17. novembra, održava se trening sa ciljem povećanja sigurnosti i zaštite dece i mladih u omladinskom radu kroz međusektorsku saradnju.

Predviđeno je da se ovim treningom obuče referenti za zaštitu i sigurnost dece i mladih koji će unutar svojih udruženja/kancelarija za mlade pokrenuti proces kreiranja politika zaštite i sigurnosti dece i mladih.

Kriterijumi za odabir učesnika/ca:

  • Da su aktivni članovi/ce organizacije članice NAPOR, KOMS ili kancelarije za mlade koja ih nominuje
  • Da imaju iskustvo direktnog rada sa mladima u trajanju od najmanje 1 godine,
  • Da poseduju visoku motivaciju za unapređenje bezbednosti i sistemske brige o mladima u lokalnoj zajednici.

Detaljne uslove za prijavu možete videti ovde, dok se formular za prijavu nalazi na ovom linku.

Popunjen formular poslati najkasnije do 14. novembra 2019. do 17h na imejl adresu  sa naznakom „Prijava za trening“.

Napomena:

Prednost u izboru učesnika/ca će imati udruženja koja su u članstvu asocijacija NAPOR i KOMS i koja sprovode direktan omladinski rad, kao i kancelarije za mlade koje su uključene u vođenje omladinskih klubova/centara.