Startapuj se!

Startapuj se na prvom OPENS danu u 2018. godini! Dvanaest brendova, preduzetnika, blogera, influense...

26 Apr/2018 Više

Opens Dan

OPENS otvara vrata i vodi te u svet veština na prvom OPENS danu u 2018. godini! Za početak u CIRKUS....

26 Apr/2018 Više