Feature Image

OPENSOVA LABORATORIJA ZA INOVACIJE TE ZOVE!

28. jun Kulturna stanica Svilara

Da li imaš ideju kako korišćenjem novih tehologija možeš da poboljaš kvalitet života u svojoj zajednici? Veliki evropski gradovi primera radi imaju izuzetno velik problem sa saobraćajem. Javni prevoz je preopterećen i skup, a relacije koje građani prelaze su velike. Jednostavno rešenje bilo je u korišćenju trotineta koji se iznajmljuju preko smartphone aplikacija, bilo kada i bilo gde.

Ukratko, ovo rešenje je – društvena inovacija.

Nove tehnologije se svakodnevno koriste i primenjuju u našim životima, a da neke stvari ni ne opazimo. Bez obzira na oblast u kojoj se primenjuju – zdravstvo, sport, ekologija ili kao i našem primeru saobraćaj. Mogućnosti su bezgranične. Zato smo rešili da izmapiramo probleme, potražimo kreativna rešenja i o tome zajedno i glasno pričamo. Stoga je ovo poziv na međunarodnu konferenciju o društvenim inovacijama na engleskom jeziku: OPENSociaLab.

Program:
10.00h Otvaranje registracija
10.45h Otvaranje konferencije
11.30h Kafe pauza
14.15h Pauza za ručak
17.30h Zatvaranje konferencije

– Prostorija za inovacije
o Panel: Inovativne injekcije – finansiranje inovacija
o Panel: Inovativni dijalog o programima za mlade
o Panel: Uvid u HUB-ove

– European Youth Awards (EYA) prostorija
o Prezentacija VR rešenja sa Hackathon-a Novi Sad I izbor najboljeg rešenja
o Mladi inovatori sa primerima dobre prakse: ‘’Pst, mladi lideri govore”
o Radionica

– Video prostorija
o Primeri društvenih inovacija iz Evrope I sveta
– Izložba

Budući da su mesta ograničena, ako misliš da je ovo savršena prilika za tebe, molimo te da se registruješ za učešće na konferenciji do 26. juna popunjavanjem OVOG formulara.

Nakon završteka prijava dobićeš potvrdu o učešću sa svim detaljima o događaju putem e-maila.
Vreme je da uđemo u thinking mode i zakoračimo u OPENS društvenu laboratoriju inovacija!

.

.
OPENS INNOVATION LAB IS CALLING!

Do you have an idea how to improve the quality of life in your community by using new technologies? For example, large European cities have serious problems with traffic. Public transport is overloaded and expensive, and the distances the citizens pass are large. A simple solution is to use kick scooters which are rented via smartphone applications, anywhere, anytime.

In short, this solution is – a social innovation.

New technologies are used and applied in our lives on daily basis, and some of them we do not even notice. Regardless of the field in which they are applied – health, sport, ecology or, as is the case in our example, traffic. The possibilities are limitless. That is why we have decided to map the problems, find creative solutions and talk about that together, loud and clear. Therefore, this is the invitation for the international conference about social innovation in English: OPENSociaLab.

Line-up:
10.00 a.m. Opening, registration
10.45 a.m. Opening of the conference
11.30 a.m. Coffee break
2.15 p.m. Lunch break
5.30 p.m. Closing of the conference

– Innovation Room
o Panel: Innovative injections – financing of innovations
o Panel: Innovative dialogue for programs for young people
o Panel: Insight in HUBs

– European Youth Awards (EYA) Room
o Presentation of VR solution with Hackathon Novi Sad and selection of the best solution
o Young innovators with examples of good practice: “Shhh, young leaders are talking”
o Workshop

– Video Room
o Examples of social innovations from Europe and the world

– Exhibition

Since that space is limited, if you think this is the perfect opportunity for you, please register for the participation at the conference by 20 June, by filling in THIS form.

After the termination of the applications, on 21 June, you will receive the confirmation on the participation with all details about the event, via e-mail. It is time to get into thinking mode and step into OPENS Social Lab of Innovations!