Feature Image

OPENS škola kratkog filma

03-24.04 OPENS kancelarija, Laze Telečkog 2, Novi Sad

OPENS2019 i Nezavisni filmski centar Kino Klub Novi Sad vas pozivaju na OPENS školu kratkog filma, u trajanju od 4 radionice 🙂

Cilj radionice je da učesnici individualno ili u timovima realizuju kratke dokumentarne ili igrane filmove sa temom mladih u Novom Sadu.

Tokom trajanja radionice, u četiri trosatna termina, polaznici će proći sve faze rada na jednom filmu – od ideje i razrade scenarija do njegovog snimanja i montaže.

Filmovi će se raditi tehnikom koju radioničari poseduju, mobilnim telefonom, foto aparatom ili kamerom. U pitanju je intezivan kurs kroz koji ćemo proći sve mogućnosti i taktike gerilskog snimanja filma priručnim sredstvima sa ciljem da krajnji rezultat što bolje izgleda.

Program rada:

1. Upoznavanje sa temom i i načinom rada na radionici. (03.04.) Upoznavanje radioničara. Razgovor o idejama za filmove koji bi radili. Primeri filmova koji su nastali sličnom metodom.
Kratak kurs kako se piše sinopsis i scenario za kratki dokumentarni odnosno kratki igrani film. Vežbe pisanja scenarija.
Učesnici radionice će imati domaći zadatak da do sledećeg časa sastave svoj predlog scenarija.

2. Razgovor i analiza scenarija. (10.04.)
Sugestije kako da se scenariji dalje razvijaju. Podela u timove po kriterijumu sličnih ili srodnih ideja za film.
Kratak kurs snimanja filma kamerom, foto aparatom i mobilnim telefonom- šta je žižna daljina, šta otvor blende, kako podesiti osetljivost kamere i dužinu ekspozicije, kako ti parametri utiču na snimljenu sliku, kako ih kreativno koristiti i kako se snaći kada tehnika ne dopušta njihovu kontrolu. Snimanje po danu, snimanje po mraku, osnovna postavka svetla i osnove snimanja zvuka.
Učesnici će imati za domaći da finalizuju svoje scenarije.

3. Izrada plana snimanja. (17.04.)
Odabir lokacija, izrada i nabavka neophodne rekvizite za snimanje.
Osnovi filmskog jezika- filmski planovi, rakursi i pokreti kamere. Kako ih koristiti. Izrada knjige snimanja za filmove koji će biti realizovani.
Domaći zadatak biće da učesnici pripreme snimanja u skladu sa dogovorenim planom snimanja.

4. Snimanje filmova po utvrdjenom planu, pregledanje materijala i gruba montaža filmova. Osnovni principi i mogućnosti obrade slike i tona u montaži. (24.04.)
Domaći zadatak biće da učesnici pripreme materijal neophodan za montažu- muziku, titlove, dodatnu grafiku, dodatne inserte ako treba itd.

Vditelj radionice:
Filip Markovinović je filmski, pozorišni i tv reditelj iz Novog Sada. Uradio je do sada više desetina pozorišnih režija, kratkih igranih i dokumentarnih filmova kao i više stotina tv emisija. U okviru NFC Kino klub Novi Sad do sada je vodio više radionica u Novom Sadu, zemlji i regionu.

Učešče na radionicama je besplatno ali je potrebna prethodna prijava. Svi zainteresovani mladi, popunite krataku online prijavu u formi upitnika na sledećem linku najkasnije do 01.04. do 16h. Svim odabranim učesnicima šaljemo mail potvrde.

Vidimo se 🙂