Feature Image

Mladi, inovacije i trendovi

29-30. oktobar Kulturna stanica Svilara

Ovo je godina u kojoj je Novi Sad Omladinska prestonica Evrope.

Ovo je godina u kojoj je omladinski radnik konačno postalo priznato zanimanje u Srbiji i dobilo svoju šifru.

Ovo je godina u kojoj su postavljeni kostur i temelji prvog Omladinskog centra u Vojvodini.

Ovo je godina u kojoj najglasnije pričamo o mladima.

I, ovo je godina u kojoj prvi put, i u partnerstvu sa Centrom za omladinski rad, organizujemo konferenciju Mladi, inovacije i trendovi.

Dvodnevna konferencija “Mladi – trendovi i inovacije” osmišljena je sa ciljem da se u dva dana tokom različitih panela, radionica, predavanja i drugih interaktivnih aktivnosti fokus stavi na mlade u godini kada je Novi Sad Omladinska prestonica Evrope.

Konferencija će pružiti priliku mladima da se na jednom mestu susretnu sa akterima omladinske politike, influenserima i omladinskim radnicima. Na konferenciji ćemo se osvrnuti na primere dobre prakse koji se odnose na kontinuiran rad sa mladima, nove i inovativne programe za mlade i stepen uključenosti mladih u procese donošenja odluka.

Kako mladi nalaze svoje meste u doba digitala uz pomoć Teodore Miljković? Kako izgleda Uvod u Design Thinking – od ideje do inovacije sa Deniz Hoti? Ili, kolika je Moć mindfulness-a u radu sa izazovnim grupama uz SHIFTMINDFULL? To su samo neka od pitanja na koja ćemo pokušati da nađemo odgovore.

Prvi dan konferencije bavimo se promenama u trendovima i interesovanjima kod mladih u odnosu na duh vremena i smenjivanje različitih generacija, drugi dan inovativnim pristupima u radu sa mladima i omladinskom radu, koji mogu da se koriste danas.

Agendu i prijave za konferenciju nalaze se za 29.10. na ovom linku, a za 30.10. na ovom linku.