Feature Image

Izložba „Paralelne biografije Srbija/Nemačka: Identitet i rad”

3-26. maj Muzej grada Novog Sada

U Muzeju Grada Novog Sada predstavljen je projekat međunarodnog tima naučnih istraživača, umetnika i studenata iz Berlina i Novog Sada na izložbi „Paralelne biografije Srbija/Nemačka: Identitet i rad”. Tim projekta čine dr Klaudija Miler sa Instituta za jezik i komunikaciju Tehničkog univerziteta u Berlinu, dr Ivana Pajić sa Odseka za germanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, mr Paul Gruber sa Odseka za germanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (od 2018. godine na Institutu za jezik, književnost i medije Evropskog univerziteta u Flensburgu) i mr Sandra Ratković, umetnica iz Berlina, autorka fotografija predstavljenih na izložbi. Brojni studenti iz Novog Sada i Berlina aktivno su učestvovali u realizaciji projekta: Milica Davidović, Anđela Jovanović, Milica Lalić, Ana Milešević, Maja Najdanović, Larisa Belina, Marija Berenike, Jonas Ibel, Liza Kliš, Feliks Mišen, a materijalnu podršku pružile su organizacije MitOst i Udruženje prijatelja Tehničkog univerziteta Berlin. Kustos izložbe je dr Jelena Banjac.

U okviru istraživanja tim je analizirao uticaje svakodnevnih aktivnosti pojedinca, kao što je obavljanje određenog posla, na formiranje njegovog identiteta. Intervjuisane su i fotografisane osobe istog ili sličnog zanimanja u Berlinu i Novom Sadu, a njihove paralelne biografije i portreti prikazani su na izložbi u Muzeju i na sajtu projekta. Kao svojevrsno svedočanstvo o temama za koje su mladi zainteresovani i koje su spremni da analiziraju, projekat je, između ostalog, doprineo identifikaciji i prevazilaženju pojedinih stereotipa, generalizacija i predrasuda u međusobnom poimanju srpskog i nemačkog društva.

U Novom Sadu, Omladinskoj prestonici Evrope u 2019. godini, premijerno predstavljamo rezultate rada međunarodnog naučno-umetničkog tima koji postavlja važna pitanja i traži odgovore. Nakon predstavljanja u Muzeju Grada Novog Sada izložba će biti postavljena u Berlinu (Lange Nacht der Wissenschaften, jun 2019.), a potom i u drugim gradovima Evrope: Budimpešta (MitOst festival, oktobar 2019), Beograd (Gete Institut, mart 2020). Prezentacijom uspešnog primera internacionalne i interkulturalne saradnje na projektu „Paralelne biografije Srbija/Nemačka: Identitet i rad” Muzej doprinosi uspostavljanju dijaloga između kultura, otvaranju srpskog društva ka Evropi, razvoju komunikacije mladih ljudi, autora i publike.

Više o projektu pogledajte na http://www.museumns.rs/node/692