Feature Image

Europe on Track – Učešće mladih u društvu

1. april 2019. Rektorat Univerziteta Novi Sad

Prvog aprila, u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu se održava konferencija na temu aktivnog učešća mladih u društvu.

AEGEE-Novi Sad će imati priliku da ugosti tri ambasadora u sklopu projekta Europe on track. Ovogodišnja tema projekta je “Koji put”, tj. predstavljanje ideja i mišljenja mladih o tome kojim putem Evropa treba da se razvija u narednom
periodu. Tokom svoje posete, mladi ambasadori će imati priliku da intervjuišu mlade ljude i studente, zabeleže njihove poglede na trenutnu i buduću situaciju u Evropi.

Pozivamo sve zainteresovane da dođu u ponedeljak, 01.04.2019. godine od 10 časova u amfiteatar Rektorata i da svoje učešće potvrde putem sledećeg linka: https://goo.gl/forms/54s0ny8OPShZTgsL2

Više o projektu Europe on track: https://www.europeontrack.org/