Feature Image

BRIDŽ VS ŠAH: Mladi mostograditelji prijateljst(a)va u kompeticiji

17. oktobar Rektorat Univerziteta Novi Sad, Ulica Dr Zorana Đinđića 1

Bridž i šah spadaju kako u društvene igre tako i u misaone sportove, nažalost pojavom sve „jače“ „gejming“ industrije, kao i „board games“ igara, ove veoma značajne igre i sportovi gube na popularnosti.

Naša ideja jeste da reafirmišemo značaj ovih igara („mind sportova“) za koje je dokazano da povećavaju nivo logičkog zaključivanja, pomažu u proceni, ali i razvijaju adekvatnije strategije u poslu, kako na nivou „uspeha“, tako i samog života i zdravlja. To nam potvrđuje podatak da nijedan igrač bridžanije oboleo od demencije.

Iako je šah drevnija igra i masovnija igra o kojoj se manje više sve zna, treba znati da o bridžu ipak ima više napisanih knjiga, da u svetu postoje univerziteti za bridž, bridž kao predmet u školama, kao i da se ova igra igra u parovima koji razvijajući sposobnosti komunikacije treba da „izgrade most“ između sebe samo na bazi unapred ustanovljenih dogovora.

Naša ideja je da direktnom promocijom načina na koji se na takmičenjima igraju ovi sportovi privučemo što više „novih mladih lica“ za stolove sa „zelenom čojom, skrinovima i bordovima“, odnosno za šahovske table.

U ovom projektu učestvovaće sve relevantne institucije sa područja Novog Sada iz sveta šaha i bridža. Na ovom događaju promovisaćemo kako pozitivne vrednosti koje ove igre donose sa sobom kao što su „fairplay“, tako i naše aktivnosti, takmičenja, ali i međunarodne uspehe i uspešne mlade sportiste, koji su putovali širom sveta, a medalja i pehara im nemanjka.

Imaćete prilike da u direktnom razgovoru neposredno iz prve ruke saznate sve što vas zanima u vezi sa ovim najlucidnijim, pomalo mističnim i arhaičnim, ali svakako i veoma aktuelnim misaonim igrama.

Pozivamo Vas sve da u holu Rektorata u Novom Sadu u ulici Dr Zorana Đinđića 1, kao i na platou ispred Rektorata (ako vremenski uslovi to dozvole) prisustvujete demonstraciji načina, procesa i metodologija koje se koriste u okviru ovih sportova, kako na samim takmičenjima, tako i na pripremama,organizacijama i sl., čujete nešto više o mnogobrojnim možda ne toliko zapaženim uspesima ovih sportista i u direktnom razgovoru čujete njihova iskustva kao i šta je sve to pozitivno što nam za razvoj našeg duha, ali i tela nude bridž i šah.

Ovaj projekat istovremeno je i promocija prvog zvaničnog međunarodnog takmičenja u bridžu koji se organizuje u Republici Srbiji, a to jeste 12. Evropsko prvenstvo malih federacija u organizaciji Evropske bridž lige koje će se u periodu od 20-23. oktobra održati u Novom Sadu na Ribarskom ostrvu.

Projekat organizuju: Bridž savez Vojvodine u saradnji sa Šahovskim savezom Novog Sada i ŠK Pravi potez.

Projekat podržavaju: Univerzitet u Novom Sadu, OPENS 2019, ESN Novi Sad, „Novosadski bridž klub“, Bridž klub „NS-1“, Bridž klub „Panonija“, Škola šaha „Bubamara“, ŽŠK „Dame“.