Feature Image

2K+Ernő Király

15. februar Svilara, Đorđa Rajkovića 6b, Novi Sad

Ansambl Studio6 obeležava sto godina od rodjenja kompozitora i etno-muzikologa Ernő Királya. Ladik Katalin i Zsolt Sőrés biće ovom prilikom članovi Studija6, pored stalnog saradnika Richarda Barretta.

Cilj projekta je promocija stvaralaštva ove jedinstvene muzičke ličnosti na prostoru bivše Jugoslavije, kao i podsticanje novog umetničkog interesovanja za autentične Királyeve instrumente – citrafon i tablafon.
Učesnici: Ladik Katalin, Richard Barrett, Zsolt Sőrés, Nenad Marković i Milana Zarić će izvesti celovečernji program sastavljen od Királyevih grafičkih partitura, kao i otvorenih sola za harfu, tablofon i citrafon, a publika će premijerno čuti i komad Richarda Barrett-a Codex XXI, inspirisan Királyevom zaostavštinom.

Program uključuje i dela Sonata geometrica, Actiones, Sonetto prema Mikelandjelu, Crno Belo prema Kandinskom, Phoenix i Varijacije na slovo B.

Pre koncerta, učesnici će održati kraće predavanje na temu Királyeve muzike i njihovog pojedinačnog i zajedničkog rada na njoj.

Kompletan program je podržan od strane fondacije “Novi Sad 2021.” a za više detalja posetite ovaj link.