Ознака: FACILITATOR

Šta je „Uključi se, pronađi rešenje“?

Deo programa Omladinske prestonice Evrope 2019 koji pruža mogućnost srednjoškolcima iz Novog Sada da direktno utiču na unapređenje svoje sredine (u ovom slučaju na promene u svojoj školi kao sredini u kojoj provode veliki deo dana) tako što će kroz kreativni pristup problemima predložiti rešenje. Od ideje do rešenja, prolaziće kroz petomesečni proces u kome će naučiti da prepoznaju potrebe svoje zajednice, probude u sebi aktivistički duh i predlože rešenja. Program je otvoren za sve državne srednje škole na teritoriji Novog Sada i svi učenici škole imaju pravo na učešće. Kako je akcenat na zajednici prihvataće se ideje koje dolaze od grupe mladih i koje imaju uticaj na celu zajednicu tj. najviše đaka u školi. U svakoj školi će se realizovati 1 ideja, a odluku o ideji donose sami učenici škole koristeći se principima demokratskih izbora.

 

Šta je participativno budžetiranje?

Participativno budžetiranje je mehanizam participativne demokratije koji omogućava građanima da direktno utiču na donošenje odluke o trošenju budžetskih sredstava. Postoje različiti nivoi participativnog budžetiranja. Od generalnog, gde pravo učešća imaju svi članovi zajednice u kom se sprovodi do participativnog budžetiranja za pojedinačne grupe unutar zajednice kao što je srednjoškolski participativni budžet. Pored samog direktnog uticaja na trošenje budžetskih sredstava, kroz mehanizme participativne demokratije građani se okreću ka povećanju njihovog učešća u svakodnvenim procesima koji se sprovode u zajednici, a pod geslom „u interesu građana“; okreću se ka razmišljanju o dobrobiti cele zajednice pre nego isključivo svojoj ličnoj; kreiranju sadržaja svog grada odnosno mesta tako da kvalitet života tj. boravka u njemu bude na visokom nivou; ka inovativnim rešenjima.

Ko može da se prijavi za bazu?

Facilitatori treba da budu:

 • iskusni u radu sa mladima,
 • minimalne starosti od 20 godina,
 • sa dobrim komunikacijskim veštinama,
 • sa iskustvom facilitiranja velikih grupa,
 • sa dobrim znanjem engleskog jezika.

Continue reading

Kontaktirajte nas

 • Telefon:
  +381 (0)64 576 02 72
 • e-mail:
  office@opens2019.rs

Društvene mreže

© 2017 OPENS2019 | Developed by Zequester