Program omladinske prestonice Evrope

Celokupni cilj OPENS2019 jeste stvaranje prilika za mlade. Kako se mladi ljudi suočavaju sa mnogim svakodnevnim životnim izazovima, inicijativa OPENS2019 teži ka stvaranju prostora da se slavi energija mladih, unapredi njihova kreativnost, razvijaju ideje i dalje unaprede odluke sa tvorcima politika. Program sadrži 7 stubova koje prate motivaciju i ciljeve programa:

1) Slavljenje energije mladih ljudi, 2) Podsticanje inovacije i kreativnosti, 3) Promovisanje Evrope i evropske vrednosti, 4) Raznolikost ljudi i raznolikost društva, 5) Povećavanje učešća mladih, 6) Jačanje omladinskih nevladinih organizacija, 7) Razvijanje inkluzivnih omladinskih politika.


Projekti ce se realizovati u toku Color code godine godine.

Opens2019 - Program - Slavljenje energije mladih ljudi

Kampanja: MLADI LJUDI - OTVARA VRATA!

“Otvara vrata” će biti centralna kampanja za podizanje svesti, posvećena promociji uspešnih mladih ljudi u različitim oblastima. Ova kampanja biće dizajnirana za TV, internet, radio, ulične reklame, na teritoriji cele Srbije i budućih Omladinskih prestonica Evrope.

POZITIVNI, MLADI LJUDI!

Televizijska emisija će biti posvećena aktivnostima u vezi mladih koja će se emitovati na YouTube-u, javnom servisu RTV. Emisija će pokrivati različite aspekte omladinskog života, obrazovanja, stipendija, stažiranja, poslova, slobodnog vremena i putovanja.

Muzičko takmičenje OPENING DOORS FACTOR

Muzičko takmičenje "OPENING DOORS FACTOR" će se realizovati u saradnji sa nacionalnom televizijom Srbije, kako bi se podstakli mladi da podele svoj muzički talenat i ideje za srećniji Novi Sad.

LJUDI NOVOG SADA

Internet stranica sa ciljem da promoviše raznovrsnost grada, deljenjem priča ljudi koji su tek došli u Novi Sad, različitih nacionalnosti, religije i orijentacija.

SILENT DISCO ZA DOBROBIT

“Silent disco” je žurka gde se koriste slušalice, što je ekološki i komšijski prijateljski način da se zabave mladi. Planira se održavanje 24 žurki u regionu (Srbija, Rumunija, Crna Gora, Makedonija, BiH, Hrvatska, Bugarska, Slovenija, Kosovo, Albanija) gde će se okupiti barem 600 mladih na svakoj žurci. Silent disco će se koristiti da se prikažu i promovišu zdravi stilovi života i dobrobiti mladih ljudi, sa motom "Zabavi se i zapamti!".

MOJ HEROJ

1.6.“MOJ HEROJ”je akcija koja će se realizovati u saradnji sa RTV Vojvodina sa ciljem da se stimuliše građanstvo i duh zajednice gde će se predstavljati novi uzori. Mladi ljudi koji budu bili uključeni će predstavljati svoje rođake, komšije i učitelje.

GLASNO, GLASNIJE, NAJGLASNIJE

Centri Novog sada otvoriće svoja vrata mladim muzičarima koji žele da vežbaju i ulože vreme u stvaranju muzike. Sa prostorima koji će biti dostupni mladim ljudima da vežbaju, da budu kreativni, mi ćemo im dati podršku da se probiju na brzo razvijajuću muzičku svenu koja se svake godine od 1993. u decembru predstavlja na velikom događaju zvanom "Koncert godine".

Opens2019 - Program - Povećavanje inovacija i kreativnosti mladih ljudi

Youth Polis OTVARA SVOJA VRATA

YOUTH CREATIVE POLIS- napuštene fabrike postaće novi omladinski i kreativni centri. Ovaj kompleks će postati mali omladinski grad u Novom Sadu, koji će nuditi umetničko izražavanje, radionice, konferencije, smeštaj, restorane, bioskope i muzičke događaje tokom cele godine. YOUTH POLIS će biti centar kreativne industrije, preduzetničkog razvoja mladih, ali i mesto za omladinske organizacije. Aneks 4.4.4.

FUN PARK

Ovo mesto služiće kao mesto gde će mladi moći da istražuju svoje ideje, međuljudske odnose, strahove i snove kroz interaktivnu platformu i nove tehnologije, i pretvore ih u zabavu. Ovaj objekat biće razvijan u saradnji za OCD i preduzetnicima:

 • a) MOJI ODNOSI: otkrivanje odnosa sa drugima i pretvaranje mogućih negativnih iskustava u slike tokom kratkih vizuelno- animiranih radionica;
 • b) MOJE IDEJE: istraživanje ideja koje suočavaju očekivanja društva kroz interaktivne ITC igre;
 • c) MOJI STRAHOVI: vizuelizacija strahova kroz role-play koje će voditi profesionalni umetnici;
 • d) MOJI SNOVI: pričanje priča koristeći interaktivne table.

POZORIŠTE OTVARA VRATA

U saradnji sa Pozorištem mladih, ova akcija ima za cilj da mobiliše učenike osnovnih škola iz Vojvodine, da kroz predstave prikažu optimistične ideje o tome kako bi Novi Sad trebalo da izgleda kada bi bio srećniji grad.

KULTURA OTVARA VRATA

Ideja iza ove aktivnosti jeste da se OPENS2019 poveže sa već postojećim kulturnim aktivnostima u okviru ,,Novi Sad Evropska prestonica kulture 2021" kako bi se istražila uloga kulture u stvaranju više prilika za mlade. Aneks 4.4.5.

BESPLATAN WIFI OPENING DOORS

Kako bi se pružio potpun pristup informacijama Grad će sa svojim partnerima obezbediti besplatan pristum internetu svim građanima Novom Sada.

ULIČNA UMETNOST OTVARA 100 VRATA

Kako bi se mladi promovisali kao pozitivan element društva, ova aktivnost će okupiti ulične umetnike oko ideje da se naslika 1000 vrata u Srbiji i u susednim zemljama (BiH, Hrvatska, Rumunija, Crna Gora, Makedonija, Mađarska). Projekat će se realizovati sa omladinskim nevladinim organizacijama koje rade sa uličnim umetnicima.

Opens2019 - Program - Provmovisanje Evrope i evropskih vrednosti

KARAVAN OMLADINSKOG AKTIVIZMA

Kako bi se promovisali mladi kao katalizatori pozitivnih promena u regionalnom kontekstu, izložba o istoriji omladinskog aktivizma iz regiona putovaće regionom i posetiće sledeće gradove: Novi Sad, Vukovar, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Rijeka, Budimpešta, Temišvar, Kluž-Napoka, Beograd, Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Podgorica, Priština, Skoplje, Atina, Solun, Varna i Sofija.

OMLADINSKA PRESTONICA EVROPE NA PUTU

Glavni cilj ovog projekta jeste da se obezbedi budućnost Omladinske prestonice Evrope, da se promoviše i održi koncept Omladinske prestonice Evrope van omladinskog sektora kako bi se povećala prepoznatljivost i važnost brenda. Projekat obuhvata putovanje kroz 47 zemalja članica Saveta Evrope i implementaciju EYC Roadshow (izložba i okrugli sto) u sradnji sa Evropskim omladinskim forumom i nacionalnim savetima za made iz tih zemalja.

NOVI SAD–GLOBALNO SELO

Četvorodnevna konferencija okupiće 200 mladih lidera sa svih kontinenata kako bi razgovarali o ulozi mladih ljudi u rešavanju globalnih izazova na lokalnom nivou. Glavni ishod će biti deklaracija koja će se koristiti u svrhe zagovaranja u Ujedinjenim nacijama i na evropskom nivou.

GDE SI EVROPO

Tokom Generalne skupštine Evropskog omladinskog foruma, konferencija posvećena budućim vizijama Evrope će biti održana u Novom Sadu, koja će okupiti predstavnike mladih iz Evrope i ministarstava nadležnih za mlade. Manjak diskusije o Evropi je dovela do nekih procesa dezintegracije u ovakva konferencija će pokušati da popuni prazninu, stvaranjem prostora za nove ideje.

DUNAV OTVARA VRATA

Dunav, reka koja povezuje skoro 30 gradova, od Nemačke do Bugarske, takođe prolazi kroz Novi Sad. U julu 2019. godine studentske asocijacije, omladinske organizacije, neformalne grupe iz 10 zemlaja će se okupiti da diskutuju, planiraju, i osmisle "50 dobrih ideja" o tome kako Evropa da se bolje poveže, na osnovu inovativnih, održivih ideja.

EXIT OTVARA VRATA

U saradnji sa EXIT festivalom, 47 mladih ljudi iz zemalja članica Saveta Evrope će biti pozvani da besplatno dođu u Novi Sad tokom EXIT festivala, da pokažu svoje talente, i donesu nešto inovativno što otvara vrata mladim ljudima. Aneks 4.4.8.

POSETI NOVI SAD

U partnerstvu sa Turističkom organizacijom Novog Sada, razviće se specijalne ponude za mlade iz Evrope, koje uključuju muzičke, filmske i kulturne festivale, klubove i društveni život (npr. biciklističke ture, planinarske izlete i tako dalje). Destinacija će biti promovisana na evropskim sajmovima i turističkim događajima, koristeći ideje, priče i projekte mladih ljudi. OPENS će imati prezentacije na binama tokom evropskih festivala (npr. Awakenings/Holandija, Sziget/Mađarska, Tomorrowland/Belgija).

Opens2019 - Program - Raznolikost mladih u raznolikim društvima

Dozvolite mi da se predstavim - glasno i ponosno

Grad je srećan u onoj meri koliko su mu građani/ke srećni. Glasno i ponosno će se promovisati raznolikost, tako što će se povezati različiti identiteti, čime će Novi Sad postati bezbedan i srećan grad za ranjive grupe: pridošlice, izbeglice, LGBTIQ+ mlade. Ovaj program će se baviti problemima kao što su stereotipi, ksenofobija i homofobija.

EUROGAMES2019

je priručnik za neformalno obrazovanje, koja je prvobitno bila izrađena 1993. godine, i dorađena 2009. od strane YEU International, koja se koristi za obrazovanje mladih sa invaliditetom. Ovaj projekat će predstaviti priručnik u 50 škola u Srbiji i regionu, kako bi se pružila podrška nastavnicima u njihovom radu sa mladima sa invaliditetom.

ROMING

Predstavlja projekat povezivanja i osnaživanja mladih Roma i Romkinja. Projekat Roming izrađen je na potrebi da se razviju kapaciteti romskih OCD koji rade na teritoriji Zapadnog Balkana (Srbija, BiH, Albanija, Crna Gora, Makedonija) da efektivnije iskoriste EU finansiranje i izgrade efektivnije inicijative lobiranja i na taj način prbližu evropske perspektive lokalnim romskim zajednicama.

GIRLS’ POWER

takmičenje u besedništvu će biti organizovano u Novom Sadu, gde će 20 najbolje rangiranih pripadnica ženskog pola iz Evrope održati petominutne govore na različitim temama vezanih za osnaživanje žena. Ciljevi projekta su da promovišu feministički pokret i da motivišu mlade profesionalce da se uključe u osnaživanju žena u društvu.

VEČERAJTE SA NAMA

Novi Sad je grad koji je uvek prihvatao pridošlice (Novi Sad je primio na hiljade izbeglica iz ratova na teritoriji bivše Jugoslavije). Prateći uspešne priče iz cele Evrope gde su se lokalno stanovništvo zajedno sa pridošlicama ujedinili za večeru dobrodošlice, mi ćemo organizovati našu verziju "Večerajte sa nama" koja će rezultirati proslavama komšiluka i boljegmeđusobnog upoznavanja.

DOSEGNIMO RAZNOLIKOST

Ovo je inicijativa ima za cilj da se pomognu i podrže mlade izbeglice i azilanti koji žive u Novom Sadu. Cilj je da se obezbede prostori za njih da doprinesu zajednici, da povrate dostojanstvo i autonomiju kroz kratkoročna volonterska angažovanja u lokalnim omladinskim organizacijama.

NS ŽIVA BIBLIOTEKA

Novosadska Živa biblioteka je projekat osmišljen da izgradi pozitivan okvir za razgovore koji mogu da izazovu/ospore stereotipe i predrasude kroz dijalog. Živa biblioteka je mesto gde se iznajmljuju knjige koje su u stvari ljudi. Tokom 2019. godine, organizovaćemo 12 sesija u 6 država bivše Jugoslavije kako bismo promovisali toleranciju i razumevanje, i kako bismo razbili stereotipe između nacija.

PRIDE 1.0

Tradicionalni globalni pride koji slavi različitost i zagovara za LGBTQI+ prava širom sveta, održaće se u Novom Sadu u saradnji sa Beogradskom paradom ponosa.

Opens2019 - Program - Povećavanje aktivnog učešća mladih

Glasamo da otvorimo vrata

Onlajn kampanja "Glasamo da otvorimo vrata" će ciljati mlade ljude uzrasta 18-21 koji prvi put glasaju kako bi promovisali učešće u političkom životu. Kampanja će se fokusirati na mlade ljude, putem društvenih medija i kratkih videa, koji nisu pristalice nijedne političke partije, niti aktivni u organizacijama.

VOLONTIRAMO ZA NOVI SAD

Dvanaest tematskih vikend aktivnosti će biti organizovane da pokažu kako mladi mogu da doprinesu razvoju grada, tako što će asistirati vlastima u stvaranju Novog Sada kao omladinskog i prijateljskog grada, koji širi dobru energiju na uličnim akcijama i koji slavi zdrave stilove života.

BANKA VREMENA

Ovaj projekat će uspostaviti onlajn platformu za volontiranje, koristeći principe ekonomije deljenja i "mreže razmenjivanja". Ideja je da se napravi platforma koja će funkcionisati kao "banka vremena" gde će mladi ljudi moći da izdvoje određen broj sati za volontiranje.

HAJMO NA PIKNIK

Ovaj program je kreiran za učenike osnovnih i srednjih škola, koji je posvećen zdravom životu: kako da uzgajaju, pripreme i kuvaju zdravu hranu, da uživaju u prirodi parkova Novog Sada, tako što će se organizovati društveni događaji na otvorenom.

GAMING 4 SOCIAL CHANGE

Novi Sad je poznat kao balkanska prestonica kreativne industrije, stoga je cilj ove aktivnosti da se okupe mladi ljudi iz Evrope koji rade na različitim video igrama, koje se odnose na društvene promene i predstavljaju dobre primere tokom dvodnevnog sajma.

BICIKLIZAM OTVARA VRATA

Jedan od glavnih infrastrukturalnih investicija u ovom projektu jeste završetak biciklističkih staza. Kroz dvomesečne događaje tokom 2019. promovisaće se zdravi stilovi života, ulična kultura i aktivizam. Aneks 4.4.6.

SPORT OTVARA VRATA

Glavna ideja ove aktivnosti jeste da se poveže "OPENS2019" sa već postojećim sportskim aktivnostima u gradu (FK Vojvodina, KK Vojvodina, RK Vojvodina itd.) kako bi se promovisali zdravi stilovi života, i važnost različitosti u saradnji sa klubovima i navijačkim asocijacijama.

Opens2019 - Program - Jačanje omladinskih organizacija

JAKE OMLADINSKE ORGANIZACIJE OTVARAJU VRATA!

OPENS2019 će doprineti poboljšanju prakse već uspešnih modela, kao što je Lokalni akcioni plan za mlade i Kancelarije za mlade u saradnji sa lokalnim vlastima. Publikacija primera dobrih praksi će biti prevedena na sve jezike zemalja članica Saveta Evrope kako bi se podstakao prenos znanja iz Novog Sada u druge lokalne zajednice u Evropi.

GRANTOVI ZA OMLADINSKE ORGANIZACIJE KOJE OTVARAJU VRATA!

Pored već postojećeg projekta grantova za omladinske OCD, programsko finansiranje će biti predstavljeno kako bi se održao kontinuitet i kvalitet programa za mlade. Ovakvi grantovi (prateći prakse na evropskom nivou Saveta Evrope i Evropske komisije) će imati za cilj da podrže omladinske radnike u pružanju kontinuirane usluge/programe koji targetiraju potrebe mladih.

INFOPOLIS OMLADINSKI INFO CENTAR OTVARA VRATA!

Već postojeći Infopolis, omladinski info centar, će unaprediti uslugu pružanja informacija mladima, sa većom koordinacijom omladinskih aktera, postavljenjem info-tačaka u različitim delovima grada.

AKTIVNOSTI OMLADINSKIH ORGANIZACIJA OTVARAJU SVOJA VRATA

Ideja ovog programa jeste da omladinske OCD otvore svoja vrata za neorganizovane mlade u programima podržanim od strane Lokalnog akcionog plana. Aneks 4.4.7.

KANCELARIJE ZA MLADE OTVARAJU SVOJA VRATA

Ideja iza ove aktivnosti jeste da svaka lokalna kancelarija za mlade organizuje radionicu posvećenu nekom od projekata u okviru OPENS2019.

SOCIJALNE USLUGE OTVARAJU SVOJA VRATA

Ideja iz ove akcije jeste da pružaoci socijalnih usluga otvore svoja vrata najisključenijoj omladini u gradu, nudeći jednodnevnu radionicu na temu prilika za mlade.

ERAZMUS PLUS OTVARA VRATA

Predstavlja jednodnevnu konferenciju koja će stvoriti prostora za diskusiju između balkanskih omladinskih organizacija, kreatora politika, i predstavnika Saveta Evrope, Evropske komisije i Evropskog parlamenta, u cilju evaluacije ishoda "Balkanskog prozora" u okviru Erazmus plus programa i izrađivanja preporuka za buduće programe.

Opens2019 - Program - Ka inkluzivnim omladinskim politikama

KO-MENADŽMENT OTVARA VRATA

Ovaj sistem podrazumeva stvaranje tela za donošenje odluka koje je nadležno za definisanje prioriteta u omladinskoj politici u Novom Sadu, sa ciljem da se promoviše zajedničko kreiranje i kultura dijaloga između mladih ljudi i kreatora politika.

OMLADINSKI PARTICIPATIVNI BUDŽET OTVARA VRATA

U 2015. omladinske organizacije i gradska vlast složili su se da se uspostavi još jedna inovativna praksa - “Omladinski participativni budžet”, koji će funkcionisati na sledeći način: mladi će predložiti svoje ideje kako da se iskoriste sredstva nakon čega će se organizovati glasanje u lokalnim zajednicama Novog Sada.

NEČUJNI GLASOVI

je jedan od stubova programa, koji ima za cilj da animira mlade ljude koji nisu pristalice nijedne političke partije, niti aktivisti OCD da se informišu i postanu aktivni u političkom životu. Ovo će se realizovati kroz radionice u udaljenim i ruralnim predelima oko najmanje razvijenih područja Vojvodine, koju će sprovoditi omladinski radnici.

GRADONAČELNIK OTVARA VRATA

Jednom mesečno, gradonačelnik Novog Sada će otvoriti svoja vrata 20 mladih ljudi, kako bi diskutovali o problemima i potrebama sa kojima se suočavaju mladi u Novom Sadu i u Vojvodini. Organizovaće se u saradnji sa Savetom za mlade i drugim omladinskim akterima.

PREMIJER OTVARA VRATA

Dva puta godišnje, premijer Srbije će otvoriti vrata za 30 mladih ljudi, kako bi diskutovali o problemima i potrebama sa kojima se suočavaju mladi u Srbiji, u saradnji sa kabinetom premijera i KOMS-om.

Tokom realizacije ovog programa, naš cilj će biti da informišemo 90% građana Srbije o OPENS2019, i da uključimo 75% mladih iz Novog Sada u ove aktivnosti. Takođe, ciljamo da dosegnemo 130000 stranih mladih turista koji posete Novi Sad, kao i minimum 740000 onlajn poseta.

Kontaktirajte nas

 • Telefon:

  +381 (0)69 2019 133

 • e-mail:
  office@opens2019.rs

Društvene mreže

© 2017 OPENS2019 | Izrada sajtova Zequester

Kontaktirajte nas

 • Telefon:
  +381 (0)64 576 02 72
 • e-mail:
  office@opens2019.rs

Društvene mreže

© 2017 OPENS2019 | Developed by Zequester