OPENS 2019

Omladinska prestonica Evrope!

Naš grad nosilac je titule Omladinske prestonice Evrope za 2019. godinu!

Titula pripada svim mladim ljudima koji u njemu žive, a Omladniska Prestonica Evrope Novi Sad je savez udruženja koji zajedno sa svojim partnerima sprovodi program zahvaljujući kojem je Novi Sad osvojio tu laskavu titulu.

Kako?
Nakon proglašenja Novog Sada Evropskom omladinskom prestonicom za 2019. godinu u Varni (Bugarska), sastavljen je tim, rasčlanjen je program i formirani su jasni ciljevi!

Ciljevi

Podstičemo aktivno učešće mladih u društvu! Različitim mehanizmima, programima, zagovaranjem i radom, do kraja 2020. godine, bojićemo grad OPENS bojama i otvarati vrata mladima ka ostvarenju njihovih snova!

Želimo da:

SLAVIMO RAZNOLIKOST:

Kao interkulturalan i otvoren grad bez predrasuda, Novi Sad i #OPENS2019 promovišu duh zajedništva i razumevanja kao jedan od glavnih prioriteta. Želimo da budemo pozitivan primer suživota na evropskom nivou – primer međuregionalne, interkulturalne saradnje i koegzistencije čak 26 nacionalnosti.

Želimo da:

POSVEĆENI SMO EVROPSKIM VREDNOSTIMA I PROJEKTIMA:

Omladinska prestonica Evrope je dodatna prilika za promovisanje evropskih vrednosti i evropske integracije naše zemlje. Novi Sad i Srbija su deo evropske porodice. Naš grad je lider u nekoliko projekata na nivou Evrope, a ujedno i mesto kroz koje će proći više od pola miliona mladih ljudi do kraja 2020. godine.

Želimo da:

KREIRAMO INOVATIVNE POLITIKE:

Glas mladih mora da se čuje! Učvršćujemo mehanizme koji uključuju mlade u donošenje odluka koje si njih direktno tiču; osnažujemo nove generacije mladih, koji su aktivni i jednaki delovi društva. Novi Sad može biti pionir na evropskom nivou, uvođenjem trajne komenadžment strukture u omladinskoj politici.

Želimo da:

PODSTIČEMO UČEŠĆE MLADIH:

Pozivamo mlade da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost u oblikovanju sopstvene budućnosti. Podstičemo ih da utiču  na život lokalne zajednice i njene političke procese, da neprestano stvaraju inicijative za veću autonomiju mladih i ostvarivanje njihovih prava. Podržavamo mlade koji su voljni da učestvuju u procesima donošenja odluka i budu pokretači promena u okviru svoje zajednice, ali i šire.

Kako? Prvi koraci već su utabani formiranjem Novosadskog omladinskog foruma, Gradonačelnikovog saveta za mlade, ali i povećanjem budžeta za mlade u Novom Sadu.

Novi Sad 2019. godine

Novi Sad je grad koji odiše energijom mladih. Bilo da su u pitanju festivali, sportske aktivnosti, obrazovanje, aktivizam – mladi su pokretačka snaga svih dešavanja u gradu. U to ime Novi Sad ponosno nosi titulu Omladinske prestonice Evrope za 2019. godinu – #OPENS2019!

Pre osvajanja te titule, Novi Sad je bio pionir omladinske politike. Sistemska briga o mladima razvija se od 2010. godine kroz akcioni plan za mlade, ali i deo gradskog budžeta za kreiranje sopstvenog sadržaja u gradu i učestvovanje u donošenju odluka na nivou grada.

Titula omladinske prestonice Evrope je veliko priznanje za mlade ljude i potvrda da stvaraju nešto dobro. Ona je i prilika da 2019. godine Novi Sad postane go to mesto za mlade iz Srbije, regiona i Evrope. Kroz program #OPENS2019, mladi će dobiti nove prostore omladinske klubove, centre, info tačke, unapređene zdravstvene i socijalne usluge u gradu, podršku da stvaraju i inoviraju, priliku da unaprede svoja znanja i veštine, razmenjuju iskustva i mišljenja sa mladima iz Evrope, mogućnost da utiču na razvoj svog grada.

Motivacija

Naša osnovna motivacija je da Novi Sad i nakon 2019. godine bude grad mladih, grad u kome su mladi aktivni građani, grad koji će podstaći sve ostale gradove da kreiraju svoje sadžaje za mlade i grad u koji mladi rado dolaze i u njemu ostaju.

Naš osnovni princip je da posmatramo mlade kao pozitivan resurs za razvoj, a ne problem koji treba rešiti. Odgovaranjem na potrebe mladih unapređujemo kvalitet njihovog života i učešća u društveno-političkim procesima.

Želimo da Novi Sad i Srbija otvore širom svoja vrata Evropi!

Vizija:

Mladi koriste prilike i kreiraju sadržaje koje žele u Novom Sadu, gradu koji ima uređen sistem omladinske politike.

Misija:

Uspostavljanje održivog sistema omladinske politike koji podstiče osnaživanje i umrežavanje svih
aktera omladinske politika.

Tim

Vukašin Grozdanović

Koordinator OPENS 2019

Nataša Igić

Koordinatorka za saradnju sa institucijama

Valentina Antić

Koordinatorka za međunarodnu saradnju

Aleksandra Ilijin

Programska koordinatorka

Ivana Miloradov

Lice za odnose sa javnošću

Mladenka Tošić

Koordinatorka za marketing

Nina Latinović

Koordinatorka organizacije događaja

Dejana Baltes

Koordinatorka omladinskih aktivnosti

Srđan Lutkić

Koordinator za finansije

Vanja Boškić

Upravnica kancelarije

Vojislav Prkosovački

Rukovodilac Novosadskog volonterskog servisa #n>s

Katarina Živanović

Asistentkinja koordinatorke za međunarodnu saradnju

Mladen Ilić

Asistent koordinatorke omladinskih aktivnosti

Ivana Čižmešija

Asistent koordinatora finansija

Dobrila Marković

Asistentkinja programske koordinatorke

Jelena Karać

Asistentkinja koordinatorke omladinskih aktivnosti