OPENS2019

Opšti cilj „OPENS19“ je: „Stvaranje većih mogućnosti za mlade, pri čemu se mladi osposobljavaju da postanu inicijatori pozitivnih promena i sprovode inovativne ideje, ne samo u Novom Sadu već i na nacionalnom i međunarodnom nivou.“

Želimo da:

 • Slavimo raznolikost: Kao interkulturalan i otvoren grad bez predrasuda, Novi Sad će promovisati duh interkulturalizma kao jedan od glavnih programskih prioriteta. Posedujući dobru praksu, grad Novi Sad teži da bude pozitivan primer „suživota“ na evropskom nivou. Grad je primer međuregionalne, interkulturalne saradnje i koegzistencije 26 nacionalnosti.
 • Dokažemo posvećenost evropskim projektima i vrednostima: „Omladinska prestonica Evrope“ je dodatna prilika za promovisanje evropskih vrednosti i evropske integracije Srbije. Novi Sad i Srbija su deo evropske porodice. Kroz mnogobrojne događaje (Univerzijada, Exit, Regionalni kulturni festivali), Novi Sad je dokazao da poseduje kapacitete, stručnost i volontere/ke, kao i da može da „postavlja standarde“ za slične događaje. Imajući u vidu zakonske i strateške okvire omladinske politike, raznoliku infrastrukturu, kvalitetne programe za mlade, odličnu saradnju između relevantnih aktera kao i visoku motivaciju novosadske omladine, grad Novi Sad se odlučio da se takmiči za dobijanje titule „Omladinske prestonice Evrope 2019“.
 • Želimo da se približimo mladima sa kreiranjem inovativne politike koja se zasniva na potrebama mladih. Novi Sad može biti pionir na evropskom nivou sa uvođenjem trajne „komenadžment strukture sa mladima“ koja donosi odluke za definisanje prioriteta omladinske politike u Novom Sadu. Verujemo da je jedini način da se omladinska politika sprovede kvalitetno je da se uključe mladi, a posebno oni mladi koji nisu uključeni u udruženja mladih i za mlade ili političke partije.  Jedini način da se zadrže mladi u Srbiji je da se podrži inovativnost i politika čiji temelji počivaju na mladima, a upravo zato su grad Novi Sad i novosadska omladina motivisani da rade na ovim procesima.
 • Podsticanje učešća i aktiviranja mladih: „Otvaranje vrata“ je pozivnica mladima da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost u oblikovanju sopstvene budućnosti. Mladi će se podstaći da utiču  na život lokalne zajednice i njene političke procese, stvarajući inicijative koje obezbeđuju veću autonomiju mladih i ostvarivanje svojih prava. OPENS19 će podržati mlade koji su voljni da učestvuju u procesima donošenja odluka i budu pokretači promena u okviru svoje zajednice, ali i šire.

Kontaktirajte nas

 • Telefon:

  +381 (0)69 2019 133

 • e-mail:
  office@opens2019.rs

Društvene mreže

© 2017 OPENS2019 | Izrada sajtova Zequester

Kontaktirajte nas

 • Telefon:
  +381 (0)64 576 02 72
 • e-mail:
  office@opens2019.rs

Društvene mreže

© 2017 OPENS2019 | Developed by Zequester