O projektu

Titula Evropskog omladinskog centra se dodeljuje jednom evropskom gradu na godinu dana. Grad, i mladi ljudi u njemu, koji postane evropski centar za mlade, dobijaju mogućnost, kroz brojne programe i projekte, da pokaze kulutrni, društveni, politički i ekonomski život i razvoj. Prestonica mladih Evrope podstiče primenu novih ideja i inovativnih projekata, s obzirom na aktivno, kreativno učešće mladih u društvu sa ciljem jačanja odnosa između evropskih institucija i lokalnog nivoa, kao i podsticanje učešća mladih na lokalnom nivou za implementaciju zajedničkih ciljeva evropske politike za mlade.

Novi Sad je grad mladih: administrativni, privredni, kulturni, naučni i turistički centar Autonomne Pokrajine Vojvodine. Grad Novi Sad ima oko 78 000 mladih ljudi uzrasta od 14 do 30 godina. Takođe, Novi Sad ima jedan javni i dva privatna univerziteta, koji broji oko 50 000 učenika iz svih gradova u regionu. Novi Sad ima više od 30 srednjih škola, i više od 100 organizacija civilnog društva, koji okupljaju veliki broj mladih.

Univerzitet u Novom Sadu, pozorište Mladih, Studentski kulturni centar, NOMUS, Ritam Evrope, Cinema City, Sajam turizma mladih- Sajam mladih, Exit festival... samo su delići slagalice koji nam daju, po svim kriterijumima, pravo da verujemo da Novi Sad sa razlogom nosi titulu Evropska prestonica mladih 2019 godine.

Projekat Novi Sad – Omladinska prestonica Evrope 2019 (OPENS2019) će u potpunosti promovisati vrednosti koje su navedene kao prioriteti u Nacionalnoj strategiji za mlade, Zakon za mlade Republike Srbije, Akcionog plana politike za mlade AP Vojvodine i lokalnog akcionog plana grada Novog Sada.

Novi Sad – Evropska prestonica mladih 2019 (OPENS2019) ima za cilj da podrži mlade ljude da postanu aktivniji inicijatori pozitivnih promena i inovativnih ideja u društvu, kako u gradu Novom sadu, tako i na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Titula Novog Sada za Evropsku prestonicu mladih je poziv mladim ljudima da aktivno učestvuju u sopstvenom razvoju i izgradnji sopstvene nezavisnosti. Zato je moto titule “Novi Sad otvara vrata”.

Ciljevi

Opšti cilj „OPENS2019“ je: „Stvaranje većih mogućnosti za mlade, pri čemu se mladi osposobljavaju da postanu inicijatori pozitivnih promena i sprovode inovativne ideje, ne samo u Novom Sadu već i na nacionalnom i međunarodnom nivou.“

Želimo da:

 • Slavimo raznolikost: Kao interkulturalan i otvoren grad bez predrasuda, Novi Sad će promovisati duh interkulturalizma kao jedan od glavnih programskih prioriteta. Posedujući dobru praksu, grad Novi Sad teži da bude pozitivan primer „suživota“ na evropskom nivou. Grad je primer međuregionalne, interkulturalne saradnje i koegzistencije 26 nacionalnosti.
 • Dokažemo posvećenost evropskim projektima i vrednostima: „Omladinska prestonica Evrope“ je dodatna prilika za promovisanje evropskih vrednosti i evropske integracije Srbije. Novi Sad i Srbija su deo evropske porodice. Kroz mnogobrojne događaje (Univerzijada, Exit, Regionalni kulturni festivali), Novi Sad je dokazao da poseduje kapacitete, stručnost i volontere/ke, kao i da može da „postavlja standarde“ za slične događaje. Imajući u vidu zakonske i strateške okvire omladinske politike, raznoliku infrastrukturu, kvalitetne programe za mlade, odličnu saradnju između relevantnih aktera kao i visoku motivaciju novosadske omladine, grad Novi Sad se odlučio da se takmiči za dobijanje titule „Omladinske prestonice Evrope 2019“.
 • Želimo da se približimo mladima sa kreiranjem inovativne politike koja se zasniva na potrebama mladih. Novi Sad može biti pionir na evropskom nivou sa uvođenjem trajne "komenadžment strukture sa mladima" koja donosi odluke za definisanje prioriteta omladinske politike u Novom Sadu. Verujemo da je jedini način da se omladinska politika sprovede kvalitetno je da se uključe mladi, a posebno oni mladi koji nisu uključeni u udruženja mladih i za mlade ili političke partije.  Jedini način da se zadrže mladi u Srbiji je da se podrži inovativnost i politika čiji temelji počivaju na mladima, a upravo zato su grad Novi Sad i novosadska omladina motivisani da rade na ovim procesima.
 • Podsticanje učešća i aktiviranja mladih: "Otvaranje vrata" je pozivnica mladima da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost u oblikovanju sopstvene budućnosti. Mladi će se podstaći da utiču  na život lokalne zajednice i njene političke procese, stvarajući inicijative koje obezbeđuju veću autonomiju mladih i ostvarivanje svojih prava. OPENS2019 će podržati mlade koji su voljni da učestvuju u procesima donošenja odluka i budu pokretači promena u okviru svoje zajednice, ali i šire.

Kontaktirajte nas

 • Telefon:

  +381 (0)69 2019 133

 • e-mail:
  office@opens2019.rs

Društvene mreže

© 2017 OPENS2019 | Izrada sajtova Zequester

Kontaktirajte nas

 • Telefon:
  +381 (0)64 576 02 72
 • e-mail:
  office@opens2019.rs

Društvene mreže

© 2017 OPENS2019 | Developed by Zequester